Nyhed

Autisme er at prioritere noget andet end det sociale

I maj 2017 var Rikke, Mobilize Me’s faglige koordinator, og jeg til foredrag med Tony Attwood, arrangeret af Autismecenter Nord-Bo i Aalborg. En helt igennem fantastisk oplevelse, som vi gik fra med følelsen af en form for ophøjet inspiration. Tony Attwood er en sand guru inden for autismeverden, og hans mangeårige erfaring – kombineret med et virkeligt scenetække – har gjort ham til en af de mest respekterede forskere på feltet.

Tony talte om mange ting, men en af de pointer, som han vægtede særligt højt, vil vi gerne bringe videre til jer her på bloggen. Tony lagde nemlig særlig vægt på den forskel, der er mellem den autistiske hjerne og den neurotypiske hjerne, når det kommer til sociale relationer.

De fleste som arbejder med autisme, eller har autisme i familien, ved selvfølgelig godt, at autisme er kendetegnet ved en forsinket udvikling på det sociale område, men hvad vil det rent faktisk sige?

”Autister er personer, som har fundet noget mere interessant at beskæftige sig med end socialisering”
Tony Attwood

Så enkelt forklarede Tony Attwood det. En autistisk hjerne er ikke forkert, ledningerne sidder bare lidt anderledes.

Den autistiske hjerne vægter personlige sejre højest

Tony gav følgende eksempel herpå: Spørger man en neurotypisk person, hvad hans eller hendes største oplevelse i livet har været, vil det gængse svar være ”mit bryllup” eller ”da mine børn blev født”. Spørger du en person med autisme, er svarrækken noget mere varieret. Det kan fx være ”da jeg fandt den sidste mønt til min samling”, eller ”da jeg gennemførte Diablo på min første PC”. Den store forskel er, at mens den neurotypiske hjerne vægter oplevelser, der involverer andre mennesker, så oplever den autistiske hjerne ofte personlige sejre, som de vigtigste.

Den autistiske hjerne tænker nemlig ikke socialt. Den kører i et enkelt spor, og lægger ikke mærke til, hvordan andre hjerner fungerer. Derfor har en person med autisme også sværere ved at lære af fejl, fordi han eller hun nødigt lytter til andres erfaringer, forklarede Tony. Børn og unge med autisme er derfor ofte udfordrede i en typisk klasseværelsesituation, hvilket Tony kalder et ”socialt teaterstykke”. Her skal man nemlig lytte til andre, og følge de tankerækker som læreren – eller klassekammeraterne – debatterer i en stor pærevælling.

Årsagen til at personer med autisme har særligt svært ved sociale situationer, forklarer Tony med nedsatte evner inden for følgende områder:

  • Nonverbal kommunikation: Autister ser primært detaljen, og danner sig ikke et helhedsindtryk ud fra kropssprog, toneleje osv.
  • Sprog: Samme fokus på detaljen forhindrer mennesker med autisme i at forstå helheden og sammenfatte pointer ud af en anden persons talestrøm.
  • Sociale evner: Autister har svært ved at forstå og læse sociale koder, som dikterer en bestemt form for adfærd.
  • Hukommelse: Det er svært for autister at prioritere i, hvad der skal huskes og hvad der kan glemmes.
  • Organisering: Mennesker med autisme har svært ved at lave en prioriteret rækkefølge, når de skal løse en opgave (eller et problem), og trives dårligt med nye systemer.

Kvinder taler for meget

Til stor morskab for halvdelen af salen, fremhævede Tony også problematikken i, at der findes så mange kvindelige lærere, da kvinder generelt taler mere end mænd. Alt for meget udenomssnak forvirrer den autistiske elev, og mange elever med autisme har større glæde af en visuel demonstration, end en mundtlig forklaring, når de skal lære noget nyt. Hertil kan man benytte digitale hjælpemidler som iPads eller computere, men nogle gange er det nok, at bede eleven producere en mental YouTube video ud fra den instruktion læreren giver.

Fordelen ved at benytte digitale læringsværktøjer, fortalte Tony, er dog, at en iPad ikke er styret af følelser – ligesom en lærer – hvilket betyder, at den fjerner det sociale og fokuserer på læringen. Når man fjerner mennesket fra instruktionen, fjerner man samtidig alle de udenomsparametre, som forstyrrer den autistiske hjerne. Dermed får eleven ro til at koncentrere sig om en opgave, en aktivitet eller hvad han/hun nu skal udføre, og kan arbejde mere koncentreret og uforstyrret. Hvis eleven ovenikøbet bliver støttet af en visuel guidning, opnås langt bedre resultater, og eleven kan selv styre, hvornår og hvor meget støtte han/hun har brug for.

”I forhold til autisme, kan man i sandhed sige at et billede siger mere end tusind ord”
Tony Attwood

Rikke og jeg forlod Aalborg i en opløftet stemning. Vi er sikre på, at Tony Attwoods mange gode pointer om autisme og Aspergers kan bruges aktivt i forhold til videreudviklingen af vores værktøjer, Mobilize Me og PlaNet.

Der var selvfølgelig også en masse andet på Tonys program, men det må I vente med at høre om til en anden god gang.