Nyhed

Erfaringer fra Bostøtteteam VUH, Ikast-Brande: “Her giver PlaNet bare så god mening”

Hos Bostøtten VUH/SHS i Ikast-brande har de taget et strategisk valg. Her bruger man PlaNet. Det gør de, fordi det giver så god mening ift. de borgere, som de hjælper her. Det er borgere, der kommer med tydelige indsatsmål fra kommunen, som omhandler struktur og overblik. Derfor passer PlaNet super godt til netop deres målgruppe, og værktøjet er en fast “skal-opgave” hos borgere og medarbejdere. I dette blogindlæg kan du høre Heidi Nielsen (leder af Bostøtten VUH/SHS) og Julie Jensen (bostøtte) fortælle, hvorfor PlaNet spiller en så vigtig rolle hos dem.

“Vi kunne se, at det kunne give god mening for rigtig mange af vores borgere. Mange af dem har problemer med hukommelsen. De har brug for hjælp til at holde styr på aftaler og til at holde styr på opgaver i hjemmet. Her giver PlaNet bare så god mening”.
Heidi Nielsen, leder hos Bostøtte Ikast-Brande
Heidi Nielsen

Bostøtten VUH/SHS

I Bostøtten VUH/SHS  arbejder vi med borgere, der er udviklingshæmmede, eller som har en erhvervet hjerneskade, fortæller Heidi. Det er mennesker, som bor i eget hjem, men som har brug for støtte i forskellig grad. Nogle borgere besøger vi i deres eget hjem, andre kommer til os og nogle støtter vi virtuelt. Fælles for dem er, at de har brug for støtte ift. struktur og overblik, uddyber Heidi.

Indsatsmål fra kommunen

Mange borgere kommer med et indsatsmål fra kommunen, der handler om, at Bostøtten skal hjælpe med struktur og overblik i hverdagen. Her skal alle bruge PlaNet – både borgerne selv og de medarbejdere, der er tilknyttet. Det er et strategisk valg fra ledelsen, fortæller Heidi. 

PlaNet er et strategisk valg fra ledelsen

Hos Bostøtten VUH/SHS har man taget et strategisk valg, sådan at alle borgere og medarbejdere bliver præsenteret for værktøjet. Heidi fortæller, at det har de gjort på baggrund af de erfaringer, de gjorde sig, da de skulle implementere den virtuelle bostøtte. Dengang lagde man det op til den enkelte medarbejde at udvælge de borgere, som kunne have gavn af den virtuelle form, men den model havde sine udfordringer:

“Med virtuel bostøtte oplevede vi, at de medarbejdere, som i forvejen var trygge ved elektronik sagtens kunne finde borgere, som kunne have gavn af den virtuelle form. Mens de medarbejdere, som ikke er trygge ved elektronik, sjovt nok heller ikke havde nogle borgere, som de fandt det relevant for. Derfor har vi fjernet valget og gjort PlaNet til en skal- opgave”.
Heidi Nielsen, leder hos Bostøtte Ikast-Brande
Heidi Nielsen

Alle skal give PlaNet en chance

Når Bostøtten modtager en ny borger, bliver PlaNet præsenteret som det værktøj, de bruger til at skabe kontakt og holde styr på aftaler mellem borger og bostøtte. Alle borgere skal prøve PlaNet af, men hvis det ikke giver mening for den enkelte, kan vi selvfølgelig finde andre måder. Men det skal have en chance, fortæller Julie.

Borgerne tager godt imod PlaNet

Generelt set tager borgerne godt imod PlaNet. Heidi og Julie fortæller begge, at særligt de yngre borgere hilser den digitale form velkommen. Det gør de især, fordi den ikke skiller dem ud fra de andre. Heidi uddyber: førhen har borgerne brugt store synlige tavler eller ugeskemaer – her bliver det meget tydeligt for andre, at de har en udfordring. Telefonen gør dem lige som alle andre, og vi kan som bostøtte være mere usynlige.

 

Sparer tid på planlægning

Julie fremhæver også, at den digitale form har gjort det lettere at rette i aktiviteterne undervejs, frem for at lave en helt ny fysisk plan. Det betyder, at personalet sparer tid på den praktiske planlægning. Derudover så er planen allerede tilgængelig hos borgeren, inden bostøtten kommer. For nogle borgere har det gjort det lettere selv at tage initiativ til opgaver, og de er dermed blevet mere selvstændige, fortæller Julie.

"De bliver mindet om opgaverne allerede inden bostøtten kommer. Når opgaverne er lagt ind på forhånd, så kan borgerne gå i gang selv - det frigiver tid til at andet end praktiske opgaver, når bostøtten så er der"
Julie Jensen, Bostøtte
Julie Jensen

Kontaktmodulet giver nye muligheder

Hos Bostøtten i Ikast-Brand bliver PlaNets kontaktmodul også brugt flittig. Julie fortæller bl.a., at det har været et genialt værktøj her i en coronanedlukningen. Det har betydet, at de har kunne fastholde en tæt kontakt til borgerne, selvom de skulle holde afstand. 

Et sikkert system

Julie fortæller: Vi bruger i høj grad kontaktmodulet ift. bostøtte. Her kan vi skrive frit på en måde, som vi ikke kan på en SMS. Ved almindelig SMS skal man være meget opmærksom på, hvad man skriver, og det har borgerne svært ved at finde ud af. Her er et sikkert system, hvor vi kan sende beskeder rigtigt og sikkert.

Forankring fra begyndelsen

PlaNet er altså et velintegreret værktøj hos Bostøtten VUH/SHS i Ikast-Brande, og det hjælper både borgere og medarbejdere i hverdagen. Ledelsen har ønsket en forankring fra start. Derfor har alle medarbejdere deltaget i en grundkursus i Mobilize Me og PlaNet. På den måde har man sikret sig, at alle medarbejdere kan bruge værktøjerne, og det er ikke den enkeltes ansvar at sætte sig ind i det. Heidi fortæller stolt, at alle medarbejdere faktisk er så dygtige til at bruge PlaNet, at de til enhver tid kan lære en ny kollega op i det. 

High five

Det er engagement, der er til at tage og føle på. Hos Mobilize Me giver vi en kæmpe high five til Bostøtten VUH/SHS I Ikast-Brande for deres gode arbejde. 

Her ses Ninna, som er en af de borgere, der bliver støttet via PlaNet.