Nyhed

Det jeg oplever skal give mening – Så har jeg det bedst

Lever du med autisme? Så er du sikkert særligt udfordret i disse corona tider, hvor hverdagen - og livet som du kender det - er sat ud af spil. Alle hverdagsrutiner er lagt ned, og intet er som det plejer. Alle mennesker skal omstille sig, og selv for neurotypiske hjerner er det en svær tid.

I dette indlæg vil jeg gerne fortælle dig lidt om, hvorfor du kan føle dig ekstra udfordret lige nu i forhold til dine kammerater eller kollegaer. Derudover får du et par gode råd til, hvordan du kan hjælpe dig selv godt igennem denne her mærkelige tid.

Autismehjernen har svært ved at omstille sig

For autismehjernen er det særligt svært at omstille sig, tage sine erfaringer med sig videre og føle sig robust. Der er mange teoretikere, som har forsket i denne robusthed. Man har undersøgt, hvad skal der til for at være robust og klare sig igennem livets op og nedture uden alt for store ar på sjælen. Vi kan alle sammen opleve stress eller stressede perioder i vores liv. Det afgørende er, hvordan vi håndterer de stressende oplevelser, vi kommer ud for. Den israelsk-amerikanske sociolog, Aaron Antonovsky er medicinsk sociolog og en af de mennesker, som har interesseret sig mest for området. 

Oplevelsen af sammenhæng

Antonovsky taler om vigtigheden af “at opleve en sammenhæng”. Han fandt ud af, at de mennesker som trives bedst, både mentalt og fysisk, har en høj grad af følelse af sammenhæng i hverdagen. Følelsen af sammenhæng kommer ikke af sig selv. Man udvikler den gennem livet, efterhånden som man oplever meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed. 

Følelsen af mening er vigtigst

Antonovsky fandt ud af, at det ikke er selve indholdet i vores liv, der er det afgørende, men snarere at livet føles meningsfuldt.

For en anderledes tænkende hjerne kan det være en udfordring. Mange med autisme oplever verden i detaljer, som er svære at samle til helheder. Det udfordrer oplevelsen og følelsen af sammenhæng. For at få en bedre ´følelse af meningsfuldhed´, er det derfor vigtigt at lære at samle alle de detaljer man oplever, så man får et bedre samlet billede af verden.

Sæt de basale ting i skema - det giver overskud

For at have overskud til at gøre det, skal hjernen have plus på kontoen. Dvs. Den skal bruge færre kræfter på at forestille sig helt enkle ting som: hvad skal jeg spise, hvad tøj skal jeg tage på osv. Her kan man hjælpe sig selv med et konkret skema fx i Mobilize Me eller PlaNet. Du kan se et eksempel nederst på siden. 

Når den daglige struktur fungerer, giver det overskud på kontoen til at være nysgerrig fx i forhold til sin uddannelse eller til samvær med andre.

Eksempel i en undervisningssituation

Læreren har videreformidlet mange informationer, og du sidder måske stadig og mangler kodeordet til, ”hvad skal jeg bruge informationerne til”.

Der er masser af detaljer, som er spændende, men som ikke samlet giver mening og kan tage dig videre. For at hjælpe dig selv kan du prøve at:

  • Stil spørgsmål – fortæl dem omkring dig, at du stiller spørgsmål, fordi du har brug for feedback, så du kan samle din viden.
  • Spørg til en anden forklaring  – Får du svar, som stadig ikke giver dine detaljer mening, så har du ikke fået det du har brug.
  • Lav noter på papir, som kan hjælpe med at holde overblik, så du husker forklaringer

Dette var tre enkle strategier, og du kan udvikle alle dem som du har brug for, til at hjælpe dig selv. 

Find din egen metode, evt. sammen med en anden, som kan være med til at øge din oplevelse af meningsfuldhed i hverdagen og øge din trivsel og dit overskud. Hjælp dine forældre, lærere og pædagoger med at blive klogere på hvordan du tænker, så har de nemmere ved at hjælpe dig.