Nyhed

Forskning dokumenterer, at vores værktøjer virker

Mobilize Me og PlaNet er udviklet ud fra nogle pædagogiske principper, som vi ved er gavnlige for mennesker med kognitive udfordringer. Derfor har vi selvfølgelig aldrig været i tvivl om, at værktøjerne virker, men vi bliver alligevel rigtig glade, når forskningen bakker os op. I dette blogindlæg, vil vi fortæller jer om en ny rapport, som netop er udkommet fra Aalborg universitet, som bl.a. har undersøgt effekten af Mobilize Me og PlaNet i et projekt om inklusion i folkeskolen.

Rapporten ”It-baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser i folkeskolen, er skrevet af Hanne Voldborg Andersen, Elsebeth Korsgaard Sørensen, Kristine Jensen de López og Rune Hagel Skaarup Jensen fra Aalborg Universitet (2017). Forskningsrapporten bygger på et større forskningsprojekt, Ididakt, som blev udført i perioden 2013-2016. Projektet undersøgte, udviklede og afprøvede digitale læringsressourcer, der bidrager til øget faglighed og social inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Struktur og overblik

Forskningsgruppen har bl.a. testet en lang række IT-baserede interventioner i forhold til struktur og overblik, og fundet ud af at de mest virkningsfulde, for elever med overbliksvanskeligheder, er:

 • Visualiseringer
 • Tidsstyringer
 • Skabeloner
 • Digitale kalendere
 • Virtuelle portfolier
 • Virtuelle læringsmiljøer

Mobilize Me og PlaNet indeholder begge de fire øverste elementer, og lærere og elever har været glade for værktøjerne i projektperioden (i projektet har vores værktøjer fungeret som det gode eksempel på strukturværktøjer). I rapporten udtaler en lærer, at hans fokuselever har haft god gavn af Mobilize Me, og de oplever at eleverne:

 • får bedre forståelse for dagens aktiviteter
 • motiveres bedre for arbejdet
 • arbejder mere effektivt, når tid og belønning er synligt for dem
 • synes mere deltagende og koncentrerede ved opgaverne
 • synes mindre stressede og viser mindre upassende, autistisk adfærd
 • synes mere rolige og overfører mindre uro til kammeraterne
 • opnår status ved at være den elev, der har styr på tiden

I rapporten findes også en udtalelse fra en af projektets fokuselever, som benytter PlaNet:

 

"Jeg bruger PlaNet (digital kalender for unge) hver dag… Jeg har en alarm, når jeg skal stå op. Jeg har et program over dagen, så jeg kan se, hvad jeg skal gøre. Finde tøj, tage min medicin, lave madpakke, børste tænder, blive færdig og tage af sted til skole… Hvis jeg ikke fik påmindelser (fra kalenderen), ville jeg ikke få lavet mine lektier”
Andersen, mfl. 2017, p. 82

I Ididakt indgår Mobilize Me og PlaNet som en del af en større indsats, der også inkluderer visuelle portfolier og virtuelle læringsmiljøer. Ud fra den samlede indsats konkluderes det, at det er muligt at fremme inklusionen af elever med udviklings- og overbliksvanskeligheder ved brug af inkluderende IT-baserede læringsformer. Projektet har afdækket, hvordan digitale ressourcer og pædagogiske inventioner rettet mod følgende støttekategorier:

 • struktur og overblik
 • skærmning og fokus
 • differentering og forståelse
 • produktion og formidling
 • dialog og samarbejder

har givet fokuseleverne gode muligheder for at deltage og bidrage i den almindelige undervisning.

Vi kan i lærernes redegørelser se, hvordan brugen af digitale redskaber, der visualiserer aktiviteterne og tidsstyringen, hjælper fokuseleverne med at overskue og gennemskue skoledagens aktiviteter, selv-monitorere deres opgaveløsning samt opleve flow og succes. Vi kan også se, hvordan fokuseleverne i højere grad kan undgå konflikter og agere hensigtsmæssigt gennem skoledagen, hvis de får en god og struktureret start på dagen med ibrugtagning af digitale og/eller analoge struktur- og overbliksredskaber”
(Andersen mfl., 2017, 158)

Vi er glade for, at vores værktøjer kan bidrage til inklusionen i folkeskolen.

Hvis du vil læse mere om forskningsprojektet – og de øvrige initiativer – kan du gå ind på www.ididakt.dk.