Nyhed

Hverdag med ADHD – “Make it or Break it”

Gør din hverdag konkret, så får du et godt liv med ADHD. Det var psykiater, Edward Hallowells indledende pointe, da han i oktober gæstede ADHD foreningens konferencedag. Ganske vist sad han med på en zoom forbindelse fra USA, men hans budskaber gik klart igennem. I dette blogindlæg vil jeg tage dig igennem nogle af Hallowells bedste pointer, og vise dig, hvordan man kan omsætte hans gode tanker til praksis fx vha. strukturværktøjer.

Gør  din hverdag konkret, så du får et godt liv med ADHD

“Frame it properly to get a grip at your life – Edward Hallowell”

I oktober 2021 deltog jeg i ADHD foreningens konferencedag, hvor ADHD selvfølgelig var på plakaten. Denne gang havde emnet en forfriskende drejning (synes jeg) hen imod særligt voksne, som er udredt med ADHD. Dr. Edward Hallowell fra Californien var gæstetaler på en zoom-forbindelse, hvor han talte om sit arbejde med ADHD som psykiater. Det var specielt spændende, da han selv lever med ADHD, og derfor kan se perspektivet fra begge sider.

Vend begreberne til noget positivt

Hallowell taler ikke om ADHD som en fejl i opmærksomheden, men som en overflod af opmærksomhed, som man har udfordringer med at styre derhen, hvor den skal passer ind. Så i stedet for at være uopmærksom-impulsiv og hyperaktiv, kan man tale om det som værende nysgerrig, kreativ og energisk.

Når vi vender begreberne om på den måde, bliver det noget mere positivt at tale om ADHD. Men det sætter også tanker igang om, hvordan man skal/kan håndtere det i hverdagen.

Han siger : “Make your life or break your life” – “Tag hånd om dit liv, ellers løber livet afsted med dig, og du kommer ud af kontrol”. Så man er nødt til at lære gode strategier og lave miljøoptimering for sig selv.

Miljøoptimering

Miljøoptimering er når du gør noget aktivt for, at din hverdag bliver mindre stressfyldt. At du udvikler strategier, som kan være med til at optimere din hverdag, så du ikke stresses unødigt over almindelige hverdagsting. Det kan være både i privatlivet og på arbejdspladsen.

Gennemgå din dag

En god ide kan være at gennemgå din hverdag, evt. med en anden, som kan stille opklarende spørgsmål undervejs og holde dig på sporet i processen. 

Hvordan kan jeg stressnedsætte mine arbejdsopgaver, eller hvad skal der til for at jeg oplever ro, når jeg er hjemme i familien?  Og intet af det man kommer frem til er mærkeligt eller inde under begrebet “det kan man da ikke”.

Hallowell slår fast at for at lykkes med at nå i mål med sine opgaver, er det vigtigt at arbejde med

  • Struktur 
  • Meningsfuldhed
  • Motivation

ADHD giver svage bremsere

Hallowell taler om ADHD,  som at “man har svage bremser”, så man har svært ved at stoppe op, hvis man kommer ud på et sidespor – både i fysiske aktiviteter, men også tankemæssigt.

At man “har svært ved at regulere sig selv” når man bliver påvirket af hverdagen, og tit bliver fanget i ekstreme følelser, som ikke finder tilbage i ro efter en påvirkning. 

Så han siger “You have to Frame your daily life probably to get the grib”

Nu tænker du nok, hvad har Mobilize Me´s værktøjer at gøre med en psykiater fra LA? Og hvorfor skal jeg lige læse noget om det?

Brug Mobilize Me's værktøjer til at sætte rammer

Det interessante i hans måde at fortælle på, kan beskrives meget kort. Ligesom i overskriften på dette indlæg. Du kan godt leve et godt liv med ADHD, hvis du sætter en god og konkret ramme op for dig selv, eller får en til at hjælpe dig med det. 

Og her kommer værktøjerne fra Mobilize Me i spil. Måske særligt PlaNet, som indeholder målstyringsværktøjet LiMo, taler til mennesker med ADHD. 

PlaNet
  • Du kan lave konkrete dagsordener med huskelister, som kydses af.
  • Du kan evaluere din fremgang i LiMo, hvor du mere visuelt kan se, hvordan det går med det, du arbejder hen imod.
  • Du kan tilføje et billede, som giver mening og gentage aktiviteten flere uger frem.
  • Du kan samtale med en mentor, en god ven eller bostøtte via kontaktmodulet. Du behøver slet ikke at gå ud af app’en for at få styr på dine ting
  • Du kan lave beskrivelser af dine aktiviteter
  • Du kan lave en eller flere Plan B’er, som du kan hente frem, hvis du kommer i affekt.
  • Du kan have Coping cards liggende i din daglige plan, hvis du har brug for at hente råd frem i sociale situationer.

Jeg kunne nævne mange flere måder at bruge PlaNet og LiMo på, men vil slutte af med, at bringe et spørgsmål i spil, som mange med ADHD møder i deres hverdag.

“De problemer kan jeg godt kende, dem har jeg også, men jeg har altså ikke ADHD”

Og ja, det er ting, som vi alle kan opleve som svære at jonglere med i en travl hverdag. Alle har gavn af tjeklister, alarmer osv. Der hvor ADHD-vanskeligheder og almindeligt bøvl i hverdagen adskiller sig, er i mødet med omgivelserne. 

Det er her vanskelighederne bliver tydelige, og kravene svære at leve op til, når man har ADHD.

Det er, når ADHD møder hverdagens krav og forventninger, og man ikke har en konkret ramme at agere indenfor eller coping redskaber til denne situation, at man kan reagere på det med angst, depression spiseforstyrrelse eller lignende.

Så en god hverdagsplan i PlaNet – Gode coping redskaber i LiMo og en god mentor til at supervisere og være aktiv i tilretning og udvikling, så er der grobund for et velfungerende liv med ADHD.

Foto: Ryan Richards