Nyhed

Holstebro og Horsens Kommune bruger 2-faktor loginløsning

Som de første på markedet, tilbyder Mobilize Me en 2-faktor loginløsning via KOMBIT og NemID til de kommuner, som ønsker at anvende vores værktøjer. Den giver fagpersoner mulighed for at anvende deres normale medarbejderlogin og letter dermed arbejdsgangen. Løsningen er allerede udrullet i flere kommuner, og responsen er positiv

Velfærdteknologi er for alvor kommet på dagsordenen. Den demografiske udvikling betyder, at stadig flere kommuner arbejder målrettet med digitale værktøjer. Der skal ydes mere velfærd med færre hænder, og det øger behovet for teknologiske hjælpemidler. Samtidig har vi alle fået en større bevidsthed omkring datasikkerhed. Det betyder bl.a. at kommunernes krav til apps og digitale systemer vokser. Derfor udbyder vi hos Mobilize Me en 2-faktor loginløsning, der tager hånd om brugernes data.

I Horsens kommune anvender man også KOMBIT/NemId. Hør Jonas Roer Pedersen fortælle, hvad det betyder for deres fagpersoner.

Udviklet med støtte fra Holstebro kommune

I Holstebro kommune har man implementeret KOMBIT/MitId-loginløsningen, som det første skridt mod en bred implementering af Mobilize Me’s værktøjer.

Holstebro kommune har stillet sine IT-konsulenter til rådighed i forbindelse med udviklingen, så vi sammen har fundet en form, der lever op til deres – og de øvrige kommuners sikkerhedskrav fremover. Derfor var de selvfølgelig blandt de første til at tage løsningen i brug.

Vi har talt med Mette Toft, som er tidligere tovholder på at få implementeret Mobilize Me i Holstebro Kommunes Socialafdeling, og spurgt ind til deres oplevelser med KOMBIT/MitId.

Hvorfor har i valgt at bruge KOMBIT/MitID i Socialafdelingen?

Det er en betingelse fra vores it-afdeling i Holstebro kommune. Hvis vi skal arbejde med apps, så skal vi have en databehandler og en 2-faktor loginløsning. Det betyder, at hvis vi ikke havde valgt at tilkøbe KOMBIT/MitId løsningen, så måtte vi ikke bruge værktøjerne.

Hvordan har dine kollegaer taget imod løsningen?

KOMBIT/MitID-loginløsningen har været en del af pakken fra starten. Derfor er medarbejderne blevet præsenteret for denne 2-faktor loginform i forbindelse med den indledende undervisning af Superbrugerne i værktøjerne.

Medarbejderne er glade for løsningen

Folk er rigtig glade for løsningen, og de synes, at det er nemt at bruge. Som medarbejder logger man ind via KOMBIT og borgerne logger ind med NemId eller en lokal kode. Her har superbrugerne, som også er administratorer, fået en ekstra opgave. De først skal tildele medarbejderen den rigtige loginform i administrationsmodulet – og herefter overdrage en registreringskode til den enkelte medarbejder. Det er dog en procedurer, som vi har indarbejdet fra starten.

Har i nogle udfordringer med loginformen?

Vi er som sagt glade for det, men vi har en udfordring; loginløsningen er bundet op på de enkelte personer, og det er derfor svært at have fælles logins på fx bosteder, hvor der deles om telefoner.

Det løser vi dog ved, at den enkelte medarbejder logger ind på en arbejdscomputer, når dagen starter og lige kigger borgernes strukturer igennem. Det er en arbejdsgang, som vi har udviklet undervejs i implementeringen, og det fungerer.