Nyhed

Læg de sociale historier i PlaNet

I dette blogindlæg vil vi vise dig, hvordan du kan anvende Sociale Historier i PlaNet. Sociale Historier er et værktøj, som længe har været brugt af fagpersoner, som arbejder med mennesker med kognitive udfordringer. Formålet med historierne er at skabe mening for borgeren og hjælpe ham/hende til at forstå andre menneskers handlinger. Indtil nu har de været noteret på løse ark eller samlet i en bog til borgeren, men i PlaNet har borgeren dem altid lige ved hånden.

Historien bag de Sociale Historier

Sociale Historier er oprindeligt udviklet af Carol Gray i 1991. Det er små historier, som hjælper borgere med kognitive handicaps med at forstå svære situationer. Det kan være såvel hverdagshandlinger som mere komplicerede sociale situationer.

Den Sociale Historie virker som en omvejsstrategi for alle, der har en svag forestillingsevne, fordi den afslører relevant information om andres perspektiver og sociale signaler, som borgeren ikke selv opfanger.

Formålet med historierne er at skabe mening for borgeren og hjælpe ham/hende til at forstå andre menneskers handlinger.

For mange mennesker med kognitive udfordinger kan sociale koder i hverdagen volde store problemer. Når man som støtteperson lægger borgerens Sociale Historier ind i PlaNet, kan man med fordel gemme den som en favorit og genbruge den, hver gang borgeren står i en situation, hvor han/hun kan få brug for den. På den måde har borgeren også selv mulighed for at trække historierne frem, når der er brug for det.

Nedenfor har vi opsat den klassiske opskrift på en social historie. Vi har indsat et eksempel, hvor Anna skal øve sig i at række hånden op i klassen.

Opskrift på Sociale Historier

Titlen på den sociale historie:
  • At række hånden op

Beskrivende sætninger. Her beskrives hvem, hvad, hvor og hvornår, så historien er præcis og forståelig for borgeren
  • Jeg hedder Anna og jeg er 17 år.
  • Jeg går på HF i Aarhus.
  • I min klasse rækker de andre elever hånden op, når de vil sige noget.

Perspektiverende sætninger: beskriver og forklarer andre personers reaktioner følelser i en given situation
  • De andre elever bliver sure, når jeg svarer på lærerens spørgsmål uden at række hånden op.
Dirigerende sætninger: fortæller hvad man forventes at gøre eller sige i situationen
  • Jeg vil øve mig i at række hånden op, når jeg vil svare på lærerens spørgsmål.
  • Nogen gange vil læreren spørge mig om svaret, og så må jeg svare.
  • Andre gange er det de andre elever, der bliver spurgt. Det er okay.
Kontrollerende sætninger: indeholder elevens egne forslag til mestringsstrategier.
  • Når jeg øver mig i at række hånden op, synes de andre elever, at det er rart at gå i klasse med mig.

Nedenfor kan du se, hvordan en social historie kan se ud i PlaNet. Du kan lægge den sociale historie på et specielt tidspunkt, eller lade den dække hele skoledagen.

Her har vi sat den Sociale Historie om Anna ind i PlaNet

Gamle tricks på nye devices

PlaNet er et værktøj, som har utrolig mange muligheder, fordi det ikke er låst til faste skabeloner. Det samler specialpædagogikkens værktøjer og gør dem lettilgængelige via Smartphone eller tablet. Derfor er det muligt at tilpasse det til den enkelte borgere, så han/hun får støtte til lige det, som giver mening i den enkeltes situation. Vores tips til brug af værktøjet bunder derfor ofte i kendte pædagogiske tilgange, som vi ved virker for de brugere, som kæmper med kognitive udfordringer.

Hvis du har en god ide til, hvordan man kan bruge PlaNet, så send os gerne en mail. Når vi hjælper hinanden, bliver hverdagen bedre for alle.