Nyhed

Lyt til PlaNet

I 2018 lancerede vi et nyt lydunivers til PlaNet, hvis formål var at hjælpe vores brugere med at håndtere overgange. Her kan du læse mere om tankerne bag det lyduniverset og møde lyddesigneren bag.

En lettere overgang

Vi kender allesammen telefonens “Bip bip”, “Pliiing” og “Brrrrr”. Det er små lyde, som prikker os på skulderen og gør os opmærksomme på, at der sker nogen nyt. De fleste neurotypiske har lært, at de skal forholde sig til disse lyde, og de kan forholdsvis hurtigt omstille sig til en ny situation. Så let går det sjældent for mennesker med kognitive handicaps.

Læs mere om alarmerne i PlaNet her.

For mange mennesker med kognitive handicaps er kontekstskift en af de største udfordringer. Det hænger sammen med, at de eksekutive funktioner i hjernen er nedsat, hvilket bl.a. betyder, at evnen til at agere fleksibelt ikke fungerer optimalt.

“Fleksibilitet” er et begreb inden for psykologien, som beskriver evnen til at ændre strategi midt i en aktivitet. Når en person mangler fleksibilitet betyder det, at han/hun har svært ved at skifte fra en aktivitet til en anden. Selve aktiviteten rummer måske ikke det store besvær, men overgangen kan virke uoverkommelig.

En stor del af vores brugere har derfor brug for varslinger og påmindelser, der forbereder dem på, at noget nyt skal ske. Desværre er de indbyggede standard-alarmer i telefoner og tablets sjældent nok, og derfor skaber vi et nyt lydunivers til PlaNet. En tilføjelse som skaber lettere overgange, og som hjælper brugeren til at handle uafhængigt af en støtteperson.

Et lyddesign der tager højde for brugerens udfordringer

Ny forskning har nemlig vist, at mennesker med bl.a. autisme ikke opfatter lyde på samme måde som neurotypiske. Der er ikke tale om et høretab eller nedsat hørelse. De registrerer bare ikke nye lyde, som pludselig popper op. Især ikke, hvis de i forvejen befinder sig et sted med baggrundsstøj.

Det bliver bl.a. beskrevet i denne artikel fra Syddansk psykiatri.

Derfor er det vigtigt for os, at PlaNet får et lydunivers, som tager højde for, at en stor del af vores brugere har den udfordring. Det betyder bl.a. at lydene får en længere varighed, så brugeren kan nå at registrere dem.

Ved at give PlaNet sin helt egen lyd, kan brugeren træne sig selv til at være opmærksom på netop de lyde, som har en særlig betydning for hans/hendes dag. Brugerne skal med andre ord “lytte til PlaNet”. Samtidig er det dog vigtigt, at lyden ikke påkalder sig særlig opmærksomhed blandt andre, da vi ved, at vores brugere ikke ønsker at skille sig ud.

Med andre ord: vi vil lave et lydunivers som skiller sig ud, samtidig med at det blender ind…

Det er ikke nogen nem opgave. Bortset fra at mange af vores brugere har kognitive udfordringer, så er de selvfølgelig også meget forskellige.

Udfordringen er, at vores brugere har forskellige behov, når det kommer til brugen af lyd. Nogen har brug for en lyd, som er så insisterende og gennemtrængende, at den fungerer som et ”spark over benet” til at komme videre. Andre har brug for en motiverende og lokkende lyd, som giver en rolig og behagelig overgang. Vi har derfor valgt at lægge mange forskellige typer af lyde inde i app’en, så brugeren selv har mulighed for at vælge.  
René Brøndberg-BrasGrundlægger af Mobilize Me

Lyddesigner med speciale i sundhedssektoren

Manden bag det nye lydunivers hedder Jesper Paakjær, og han er lyddesigner med speciale i lyd til sundhedssektoren. Jesper driver lydstudiet Blaalyd.

Jesper har tidligere beskæftiget sig med lyd til særlige patientgrupper. På universitet forskede han i brugen af musik og lyd i sundhedssektoren – særligt med fokus på venteværelser. Her kastede han et kritisk blik på den traditionelle hospitalsmusik (music cure) og undersøgte muligheder for andre typer af musik/lyduniverser til hospitalsbrug.

Vores brugere er ikke patienter, men at have en kognitiv diagnose betyder ofte, at man bliver mere presset i hverdagssituationer end neurotypiske. Netop dette pres er sammenligneligt med patienter på sygehuse, som pludselig befinder sig i uvante – og utrygge – situationer. Jesper mener derfor, at man kan overføre de resultater, man er nået frem til inden for forskningen i hospitalsmusik, til kernebrugerne af strukturværktøjer.

Ny forskning tyder på, at det ikke så meget handler om, hvilken type musik/lyd der vælges. I stedet er det vigtigt, at man selv har en form for kontrol over den stemning og det lydunivers man befinder sig i. Det at give valgmuligheder betyder rigtig meget for brugerne. Når man er presset, mister man ofte kontrol over mange ting, og derfor griber man efter de steder, hvor der stadig er mulighed for det.
Jesper PaakjærSelvstændig lyddesigner i firmaet Blaalyd, Aarhus

Lyden er længe ventet

Hvis du vil læse mere om Jesper Paakjær, kan du finde hans hjemmeside her www.blaalyd.dk