Nyhed

Struktur styrker trivsel – særligt i en usikker tid

Behovet for en fast hverdagsstruktur (og forudsigelighed i aktiviteter) kombineret med Corona restriktioner udfordrer selv den stærkeste. Hverdagen er brudt op, og oplevelsen af, at hverdagen giver mening og hænger sammen bliver svævende for os alle. Vi kan overordnet sige, at vores “oplevelse af sammenhæng” bliver udfordret. Vi bliver udfordret på vores oplevelse af meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed.

Det er Aaron Antonovskys måde at forklare på, hvad der er på spil, når vi udfordres og kommer i krise eller mistrivsel. Alle kan blive udfordret på dette, men særligt mennesker med autisme og andre kognitive udfordringer reagerer, fordi de er særligt udfordrede i opfattelsen af disse tre begreber.

Når forestillingsevnen er svækket

Mennesker med autisme er udfordret på forestillingsevnen, og det øger usikkerheden i nye situationer. Når man ikke kan trække på tidligere erfaringer i lignende situationer, på samme måde som Neurotypiske, vil oplevelsen af sammenhæng være endnu mindre. Det kan måske føre til angst, usikkerhed og mistrivsel. 

Lav en grundlæggende struktur

At få indarbejdet en grundlæggende, daglig struktur er afgørende for, om man oplever at verden hænger sammen. Den oplevelse øger vores selvværd, fordi vi kan se og mærke, at vi kan agere i verden. Særligt når man er udfordret på sin forestillingsevne. Er hverdagen ikke konkret nok, bliver man usikker. Når man er usikker på, hvad man skal agere i og hvordan, er der stor risiko for, at man kommer i mistrivsel.

Struktur skal give mening

Struktur kan bygges op på mange måder, og det vigtigste er, at det giver mening for den, som skal bruge den. I Mobilize Me og PlaNet kan du lave dagsplaner, To do-lister og meget andet. Men den vigtigste pointe på lang sigt er, at jo mere sikkerhed man oplever i hverdagen, jo mindre energi man skal bruge på at forestille sig ´hvad man skal´, jo mere plads er der til at rumme uforudsete begivenheder. 

 

Samarbejdet er vigitigt

Samarbejdet mellem den som hjælper, og den som har brug for hjælp er vigtig. Særligt i disse tider med Corona, men også efterfølgende når vi skal finde ind i den daglige rutine, som blev brudt. Oplevelse af Sammenhæng fremkommer ikke nødvendigvis ved, at forældre laver en visuel struktur over, hvordan dagens aktiviteter ser ud. Hvis det ikke giver mening, for den som skal bruge planen, oplever vi tit, at det bliver afvist.

Hvad skal jeg så gøre?

Tegn en trekant med begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed i hvert sit hjørne. Lave et hjerte i midten og tænk på, eller spørg til, hvor barnet eller den unge finder en mening. Det kan sagtens være, at strukturen skal starte med én aktivitet som hedder f.eks. Fifa, eller CS-go, eller noget helt andet, som fanger dem der, hvor de er. Når du har det på plads udvikles interessen og motivationen for ”en dagsplan”.

Brug måske tiden til at gå på opdagelse i vores værktøjer, og se hvordan det kan give mening for jer.