Nyhed

Erfaringer fra Billund STU-linje; Mobilize Me gør eleverne mere selvstændige

På den nyopstartede STU-linje i Billund Kommune står der Mobilize Me på skoleskemaet. Hver uge bliver eleverne undervist i, hvordan man kan bruge Mobilize Me til at strukturere sin dag. Målet er at gøre eleverne så selvstændige som muligt og give dem et værktøj, som de kan støtte sig til i løbet af dagen. Blogindlægget er første del af en føljeton, hvor vi løbende besøger STU’en for at høre, hvordan de bruger Mobilize Me i hverdagen.

Mobilize Me som den røde tråd

I august 2021 mødte de fem første elever op på den nyoprettede STU-linje i Billund Kommune. STU’en er en del af et projekt under Aktivitet og Arbejde, som løber over de næste tre år. Målet er, at den på sigt skal fungere som en helt almindelig STU. Som en del af undervisningen har skolen bestemt, at der skal stå Mobilize Me på skoleskemaet. Og det er der flere grunde til.

 

En tryghed i hverdagen

Socialpædagog Jane Runge er pædagog på uddannelsen. Hun fortæller, at tanken med at inddrage Mobilize Me er, at eleverne på sigt vil blive i stand til at bruge værktøjet i hverdagen som en støtte til større selvstændighed. Som en del af STU’en skal eleverne ud i praktik, og her er planen, at de kan tage Mobilize Me med sig. Mobilize Me skal danne en rød tråd på tværs af dagen og elevernes uddannelse. Derudover bruger flere institutioner og organisationer i Billund Kommune allerede Mobilize Me’s værktøjer. Det giver en tryghed både for medarbejdere og borgere, idet borgeren til enhver tid kan støtte sig til værktøjet og få hjælp af personalet.

 

“Målet er, at Mobilize Me skal give eleverne en tryghed. Uanset hvor jeg er, så kan jeg altid støtte mig op af min Mobilize Me”
Jane RungeSocialpædagog

Mobilize Me på skoleskemaet

Ved uddannelsesstart skal eleverne i de tre første måneder igennem et forløb, hvor de bliver undervist i Mobilize Me, som en del af faget IT. Herefter skal eleverne tage stilling til, om de vil fortsætte med at bruge værktøjet. I forløbet lærer eleverne Mobilize Me at kende og bliver undervist i at bruge det. Undervisningen bliver tilrettelagt som 1:1 undervisning, hvor underviseren sidder ved siden af eleven. Undervisningsformen er med til at tage højde for individuelle behov. Derudover giver den i høj grad mulighed for at inddrage eleven selv i planlægningen af sin struktur.

 

Den første opgave

Den første opgave i forløbet på STU-linjen har været at få lagt elevernes skema ind i værktøjet og få lavet en pakkeliste med ting, der skal bruges i skolen den pågældende dag. Det giver eleverne mulighed for selv at pakke deres taske hjemmefra med eksempelvis svømmetøjet. 

Det er forskelligt, hvor mange detaljer de enkelte elever skal have med i deres struktur. Derfor bliver detaljeringsgraden tilpasset den enkelte. For nogle er det nok at vide at undervisningen begynder om 10 min., og for andre er der behov for en visuel struktur, der støtter vedkommende i at forberede sig til undervisningen. 

 

Fælles klasseredskab

Ved siden af elevernes individuelle login til Mobilize Me, benytter Jane Runge sig også af et fælles klasselogin til sin undervisning. Her har hun lagt klassens skema ind, som de hver morgen gennemgår på whiteboardet i fællesskab. Skemaet er oprettet som en skabelon, så det er hurtigt at planlægge den enkelte dag.

 

Individuelle hensyn

Under de enkelte aktiviteter har Jane opstillet arbejdsopgaver, som eleverne kan vælge imellem. Når eleverne har valgt deres aktiviteter, krydser hun de andre aktiviteter ud med det røde kryds, som findes i afviklingsmodulet i værktøjet. På den måde fremgår det tydeligt, hvilke opgaver der er valgt. Herefter går Jane og eleven ind i den enkelte elevs struktur og indsætter den aktivitetet, som eleven har valgt. Alle valgmulighederne er på forhånd indsat som skabeloner på elevernes egne logins, så det er nemt for hende og eleven selv at sætte den ind i sin struktur. 

Jane fortæller, at denne måde at arbejde på blandt andet giver mulighed for at undersøge, hvor lang tid eleverne kan være i en opgave, og hvor mange skift de kan klare på en dag. Samtidig er der mulighed for at træne elevernes fleksibilitet ved at flytte nogle opgaver til den næste dag i samråd med eleven. Også her benytter hun sig af det røde kryds, som kan sættes over aktiviteten, såfremt at aktiviteten ikke gennemføres.

Ser flere muligheder for at inddrage Mobilize Me

Selvom projektet og STU-linjen stadig er i sin spæde start, er der allerede flere planer om, hvordan Mobilize Me kan inddrages i undervisningen. Jane fortæller, at eleverne er meget nysgerrige her i opstartsfasen, og at de tager imod værktøjet med kyshånd. På sigt har hun planer om at inddrage værktøjet i blandt andet hjemkundskab og til svømmeundervisningen. I hjemkundskab skal indkøbslisterne fx opsættes i Mobilize Me, så eleverne nemt kan vinge af, når de har lagt en varer i kurven. Og til svømning skal elevernes strukturer printes, så de kan komme med ind i svømmehallen. 

Vi tjekker ind igen ved STU’en i Billund til sommer og ser hvordan det går dem.