Brugererfaring

Konfliktnedtrapning og afklaringsforløb

Hos CSBB går man forrest, når det drejer sig om implementering af velfærdsteknologi. Her har man brugt Mobilize Me og PlaNet siden 2015, og det Velfærdsteknologiske Team undersøger og optimerer hele tiden brugen af værktøjerne. Mobilize Me og PlaNet kan nemlig andet og mere end at skabe struktur, hos CSBB overtager de også konflikterne og bygger bro mellem arbejdsliv og privatliv, når brugerne er i jobprøvning.

Konfliktnedtrapning og afklaringsforløb

Per Sundall Pedersen er ansat på Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB) i København og arbejder med implementering af digitale værktøjer. Hos CSBB hjælper man borgere med forskellige grader af kognitive udfordringer, og de har valgt at bruge en blanding af Mobilize Me og PlaNet.

Per fortæller, at det legende udtryk i Mobilize Me generelt taler bedst til centerets udviklingshæmmede beboere, imens beboerne med autisme, Aspergers og ADHD bedre kan identificere sig med PlaNet. Hos CSBB er værktøjerne ikke kun en vigtig ressource for centerets beboere, men også for personalet, og det er en vigtig pointe, siger Per:

”Værktøjerne er også for pædagogernes skyld. De klarer mange af de trivielle ting, og giver personalet tid til andre ting”.
Per Sundall Pedersen

Hos CSBB er man nysgerrige efter at udvide brugen af værktøjerne, og både pædagoger og centrets Velfærdsteknologiske Team søger hele tiden efter nye måder anvende dem på. På to områder har værktøjerne vist sig at være særligt nyttige, nemlig ift. konfliktnedtrapning og afklaringsforløb.

 

Konfliktnedtrapning

Nogle pædagoger hos CSBB har valgt at implementere brugen af strukturværktøjer fuldt ud, og det har vist sig at give bonus på flere områder. De har tidligere skulle minde deres beboere om forskellige gøremål, såsom at tage deres medicin, rydde op i lejlighederne og vaske tøj. Det tager en stor del af pædagogernes tid, og derudover giver det anledning til konflikter. Per fortæller særligt om én beboer, som har haft flere verbale sammenstød med personalet, fordi han bliver irriteret, når de hele tiden opsøger ham. Ved at implementere Mobilize Me, undgår pædagogerne disse konflikter, og beboeren føler sig ikke længere forstyrret.

”Beboeren bliver ikke længere irriteret på pædagogen, fordi påmindelserne ligger i Mobilize Me, og værktøjet overtager dermed konflikten”
Afklaringsforløb

Udover hverdagens forskellige gøremål, er CSBB også begyndt at bruge PlaNet til at lægge arbejdsplaner for de borgere, som er i afklaringsforløb. De har i øjeblikket to borgere i arbejdsprøvning på selve centeret, og alle deres opgaver er lagt ind i PlaNet.

”Nogen har brug for en fuld dagsstruktur og andre har bare brug for små remindere. Pointen er, at vi samler den private struktur med arbejdsplanen, og på den måde arbejder vi målrettet med PlaNet”

PlaNet bruges dermed som et samlet stillads over hele borgerens dag, og støttepersoner kan følge med i, hvordan det går, uden at skulle kigge borgeren over skulderen. Det giver borgeren en højere grad af selvstændighed, og samtidig får personalet mulighed for at følge med på afstand. Ideen bag initiativet kommer fra centerets Velfærdsteknologiske Team.