Brugererfaring

PlaNet holder styr på Mariannes mange lister

Indkøbslister, pakkelister, huskelister. Du kan lægge alle dine lister ind i PlaNet, og have dem med dig overalt. Det gør Marianne Nørremose Bæk fra Farum, som har Cerebral Parese (CP) og derfor svært ved at huske. PlaNet understøtter nemlig hukommelsen, og den er altid med i lommen.

PlaNet understøtter hukommelsen

Vi har talt med Marianne Nørremose Bæk, som bruger PlaNet til at understøtte sin hukommelse. Marianne er 41 år og lever med Cerebral Parese (CP).

Hvad er Cerebral Parese

Cerebral Parese ( forkortet CP) er en hjerneskade, der opstår i fosterstadiet eller i forbindelse med fødslen. CP kan give fysiske og mentale skader i forskellig grad, afhængig af hvor skaden sidder. For Marianne betyder CP’en, at hun har nogle kognitive vanskeligheder, som bevirker, at hun har brug for ekstra støtte i hverdagen.

PlaNet er altid ved hånden

Marianne er bl.a. ramt på hukommelsen, og derfor har hun brug for huskelister, når hun fx skal handle eller pakke. Før Marianne lærte PlaNet at kende, lavede hun fysiske sedler. Det kan dog godt være svært at huske at få dem med sig, og Marianne fortæller, at hun ser det som en stor fordel at PlaNet altid er med i lommen.

Lister kan bruges igen og igen

Derudover har PlaNet den fordel, at man kan gemme listerne som favoritaktiviteter og på den måde genbruge listerne. Marianne behøver derfor ikke at starte forfra, hver gang hun fx skal lave en pakkeliste over de ting, der skal med, når hun besøger sin far i Jylland.

Se hvordan Marianne bruger PlaNet i sin hverdag

I videoen her kan du møde Marianne, og høre mere om, hvordan hun bruger PlaNet til at kompensere for de vanskeligheder, hun har pga. sin CP.

Vil bruge PlaNet til at forblive selvhjulpen

På trods af sin CP, så klarer Marianne sig godt i hverdagen. Hun bor i sin egen lejlighed sammen med sin kæreste og har ikke tilknyttet en bostøtte eller lignende. Marianne fortæller dog, at når man har CP, så vil man ofte ramme et punkt omkring 40’års alderen, hvor man kognitivt bliver mere udfordret. Hun ser det derfor også som en god investering at påbegynde brugen af PlaNet nu, så hun kan fortsætte med at leve så selvstændig som muligt.