Brugererfaring fra Thomas Krøner Reedtz

PlaNet og LiMo giver de personlige mål mening

På Bostedet Vangeleddet i Greve arbejder man målrettet og dedikeret med implementering af velfærdsteknologi. Det gælder også LiMo og PlaNet. Vi har bedt pædagog Thomas Krøner Reedtz beskrive, hvordan de arbejder med Mobilize Me's to værktøjer. Her oplever beboerne nemlig en større selvstændighed og et større ejerskab over deres personlige mål, efter de har flyttet deres struktur ind i de to værktøjer.

Introduktion

Mit navn er Thomas, jeg er 37 år og uddannet pædagog. Jeg arbejder på Bostedet Vangeleddet i Greve, som er et bosted, der er oprettet i 2018. Vores målgruppe er som udgangspunkt personer fra det fyldte 18. år med udviklingsforstyrrelser med varig og betydelig nedsat funktionsevne, f.eks. autismespektrum, ADHD og Asperger Syndrom.

Velfærdsteknologi skal fremme selvstændigheden

Det er Vangeleddets vision at være førende indenfor velfærdsteknologi samt at fremme beboernes udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. De fleste fagpersoner, som har arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelser, vil vide, at denne målgruppe har et særligt behov for visuel struktur. Struktur der kan hjælpe med at skabe overblik over dagens aktiviteter. På Vangeleddet, hvor en del af arbejdet handler om botræning (rengøring, tøjvask, håndtering af post og økonomi mm.), har beboerne ligeledes behov for støtte, der kan hjælpe med at planlægge, igangsætte og udføre aktiviteter.

Da det fra start har været vores vision at arbejde velfærdsteknologisk, var det en naturlig proces at starte med målgruppens mest åbenlyse behov. Som alternativ til de analoge skemaer med piktogrammer, ville vi i stedet benytte Mobilize Me’s strukturværktøjer.

Personalets tekniske udgangspunkt har betydning for opstarten

Som en naturlig del af implementeringen blev medarbejdergruppen undervist i brugen af værktøjerne. Da forudsætningerne for den tekniske formåen naturligvis varierer fra medarbejder til medarbejder, var der delte meninger om sværhedsgraden af Mobilize Me’s apps. Vi erfarede, at dette havde betydning for ejerskabet hos medarbejderne. Nogle medarbejdere havde nemmere ved at gå i gang, mens andre var mere tilbageholdende og usikre.

 

Det skal give mening for den enkelte

En anden erfaring vi gjorde os, i forhold til at få indarbejdet Mobilize Me’s værktøjer, var at ikke alle beboerne kunne se en mening med at benytte værktøjerne.

For mig at se ligger den største pædagogiske udfordring netop her. Hvordan får vi som fagpersoner givet mening til brugen af Mobilize Me’s værktøjer?

Der findes ikke et enkelt svar på dette, da de mennesker, vi arbejder med, er forskellige og derfor også tager i mod pædagogisk støtte på helt forskellige måder. Nogle beboere på Vangeleddet har været åbne for at benytte Mobilize Me og PlaNet; andre har ad kringlede veje fået det som en del af deres daglige struktur. Andre har ikke været modtagelige for dette pædagogiske tiltag, og de må derfor støttes på anden vis.

Mere end struktur

På Vangeleddet er jeg vejleder for Mathias og Claus der arbejder med PlaNet og LiMo. I PlaNet har begge beboere sin dagsstruktur. For mig at se, er PlaNet mere end deres dagsstruktur. Ved vores ugentlige vejledning gennemgår vi strukturen for den kommende uge og beboerne indtaster evt. nye aftaler.

Huskelisten dikterer dagsordnen

Vejledningsaftalen som beboerne indtaster fra gang til gang, indeholder en huskeliste, der fungerer som dagsorden. Den sikrer, at vi når relevante punkter igennem, og at vejledninger er bundet op på en forudsigelig struktur. Ved vejledningen benytter vi også PlaNet modulet LiMo.

Her ses Mathias i gang med at arbejde med sin struktur

Beboerne får et personligt ejerskab over deres mål

I LiMo har de to beboere deres aktuelle indsatsmål tastet ind. Det kan både være nogle mål, som de selv synes er vigtige, eller de mål som beboerne har aftalt med deres rådgiver, at de vil arbejde med.

På denne måde bliver målet ikke længere noget som fagpersonen sidder og noterer på medarbejdercomputeren. Det bliver derimod flyttet ud på beboerens egen smartphone, iPad eller computer. For Mathias og Claus har dette betydet øget kendskab og ejerskab i forhold til egne mål. Ved hver vejledning er det en del af processen, at beboerne evaluerer arbejdet med målene i LiMo. Dermed bliver PlaNet og særligt LiMo et samtalefaciliterende medie for vejledningen.

At arbejde digitalt er en motivation i sig selv

For Mathias og Claus har det betydet, at vejledningerne foregår mere struktureret. Arbejdet med deres mål er også blevet mere levende, da de synes det er ’sjovere’ at arbejde på et digitalt medie fremfor analoge skemaer. Det bliver dermed en motivationsfaktor og ’succesoplevelse’ for dem at arbejde digitalt. Begge beboere fremhæver selv, at strukturværktøjet hjælper dem med at huske gøremål og aftaler.

 

PlaNet og LiMo øger selvstændigheden

PlaNet og LiMo bidrager derfor også til øget selvstændighed, både hvad angår gøremål, men også i forhold til at følge op på egne mål. For Mathias har det betydet, at han selvstændigt gennemgår sin post og økonomi. Denne opgave mindes han om i en notifikation på sin smartphone. Så tjekker han sin fysiske postkasse, sin digitale postkasse og sine bankkonti. Når Mathias er færdig laver han en evaluering i LiMo, hvor han giver sig selv stjerner alt efter indsatsen. Så bliver det synligt i LiMo, at Mathias har arbejdet med målet. Mathias synes også det er sjovt, at jeg som vejleder kan give stjerner for indsatsen og lave en kommentar.

Nye rutiner kræver tid - men det er dét værd

Claus og Mathias har relativt hurtigt tilegnet sig fine kompetencer, for den tekniske brug af PlaNet og LiMo. Processen med kontinuerligt at bruge app’en til praktiske opgaver, har derimod taget noget tid. Det kræver vedholdenhed og opfølgning at få indarbejdet nye rutiner, men de er godt givet ud, når strukturværtøjerne bliver en del af hverdagen og vejledningerne. I takt med at Claus og Mathias i højere grad mestrer deres mål, bliver der lagt på med nye delmål. Arbejdet med PlaNet og LiMo udvikles derfor stille og roligt.

Hvis jeg skulle give et godt råd til andre, der overvejer om en digital struktur ville være et godt værktøj for dem, ville det være ’kast jer ud i det’. Man bliver ikke ekspert på en dag, men der er mange gevinster at hente, hvis man arbejder kontinuerligt med det. Det er brugervenligt og når man arbejder med det løbende, er det hverken svært eller tidskrævende.

Selvfølgelig er det vigtigt, at man kan navigere rundt i app’en, inden man som fagperson tager værktøjet og præsentere det for en borger eller beboer, men det er først når arbejdet med den enkelte borger eller beboer går i gang, at man rigtig lærer værktøjet at kende.

Thomas og Mathias