Institutioner

Institutioner

Flere og flere institutioner vælger at implementere vores værktøjer, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Her på siden har vi samlet de informationer, som vores institutionskunder oftest efterspørger, så du får et overblik over, hvad Mobilize Me kan gøre for dig. Vores værktøjer er nemlig ikke kun til gavn for brugerne, de er også en hjælpende hånd til alle de personer, som støtter op om dem.

”Værktøjerne er også for pædagogernes skyld. De klarer mange af de trivielle ting, og giver personalet tid til andre ting”
Per Sundall PedersenProjektleder hos CSBB, Københavns kommune

Målbare effekter

Mobilize Me og PlaNet sparer tid på koordinering og sikrer videndeling på tværs af faggrupper. Derudover skaber værktøjerne en sammenhæng i brugerens hverdag, og møder den enkelte borger, der hvor han/hun er.

Sparer tid og sikrer vidensdeling

PlaNet og Mobilize Me bruges af lærerer og pædagoger på forskellige institutioner, som fortæller at værktøjerne:

 • Sparer tid på koordineringen
 • Skaber en større sammenhængskraft
 • Sikrer vidensdelingen
 • Frigiver ressourcer til den pædagogiske indsats
 • Optimerer arbejdstiden
 • Sikrer en bedre koordinering
 • Kan bruges som en del af journaliseringen pga. den høje sikkerhedsstandard
 • Inddrager borgeren i dokumentationen

Jeres indsats – og effekten heraf – kan dokumenteres vha. forskellige dataudtræk, som vi tilpasser specifikt efter jeres ønsker.

Uddannelse og implementering

Mobilize Me udbyder undervisningsforløb til institutioner for at sikre, at værktøjerne giver størst mulig værdi i hverdagen. Vi har erfaret, at det er den mest effektive måde at implementere vores værktøjer, da det kickstarter processen og giver personalet et ejerskab over værktøjerne.

Efter et undervisningsforløb har i:

 • Lært vores værktøjer at kende og kan bruge dem effektivt.
 • Anvendt værktøjerne i en pædagogisk kontekst, som passer netop til jer.
 • En gennemarbejdet dokumentation og evaluering af forløbet, som sikrer en forbindelse mellem ledelse og den ansvarlige implementeringsgruppe.
 • Et solidt grundlag for at tage stilling til den videre drift.

Undervisningen tilpasses jeres hverdag , så vi tager fat lige der, hvor I har allermest brug for det. Dvs. at vi underviser ud fra jeres virkelighed, og de udfordringer i står med.

Det gør vi med baggrund i konkrete cases fra jer, der fortæller os præcis, hvad I har brug for.

Praktisk:

Under et udannelsesforløb besøger vi institutionen tre gange. Herudover afholder vi opfølgende Skype-møder med personalet og tilbyder løbende sparring. Et uddannelsesforløb strækker sig over tre måneder, hvor I har mulighed for at prøve vores værktøjer af – gratis. I løbet af denne tid lærer I vores værktøjer at kende og prøver dem af på udvalgte borgere.

Du kan læse mere om vores uddannelse her

IT-sikkerhed

Mobilize Me leverer værktøjer til en lang række kommuner og forskellige institutioner. Derfor prioriterer vi selvfølgelig IT-sikkerheden højt og sikrer os, at vores leverandører lever op til de relevante standarder.

Hosting

Vores hostingcenter ligger i Danmark, hvilket betyder, at den er under regelmæssig kontrol og overholder alle relevante EU krav.

Databehandleraftale

Vi forholder os aktivt til de regler, som er beskrevet i den nye persondataforordning, der træder i kraft i maj 2018. Derfor indgår vi selvfølgelig gerne en databehandleraftaler med de kommuner og institutioner, der måtte ønske det. I menuen herunder finder du vores standardaftale.

I en databehandleraftale overtager vi ansvaret for den data, som opbevares på vores servere, og I undgår dermed ansvaret for noget, I ikke har kontrol over. Det synes vi, giver bedst mening for alle.

Opbevaring af data

Der gemmes ikke data lokalt på enheden – alle oplysninger gemmes derimod i en cloudbaseret løsning, hvor al trafik imellem hostingcenter og device foregår stærkt krypteret.

Det betyder, at hvis en borger mister sin device, kan vi hurtigt fjerne adgangen til indholdet. Derfor er det også et krav, at både brugere og medarbejdere har et personligt login.

Databehandleraftale

Vi har en standardiseret databehandleraftale, som vi arbejder ud fra. Hvis I har nogle specifikke ønsker til en aftale, så laver vi gerne en særaftale herom.

Databehandleraftale

Sikkerhedsvejledning

Her kan du hente vores Sikkerhedsvejledning

Kryptering

Vi anvender en 2048 bit krypteringsnøgle.

Der er SSL kryptering af al trafik, hvilket betyder, at jeres data også er sikre, når der anvendes åbne netværk.

Priser

I menuen herunder finder du vores prisark, hvor der gives priseksempler på forskellige institutionstyper.

Når I som institution skal købe vores værktøjer, indgår der tre elementer i prisen.

 • Opsætning – engangsydelse ved opstart.
 • Hosting og adgang til udvidet support – betales pr. måned.
 • Brugerlicenser til Mobilize Me og/eller PlaNet – betales pr. måned.

Prisen for de forskellige tjenester findes i prisarket.

Support

Fri support indgår i prisen for både institutioner og private.

Læs mere om vores support her

Administrationsrettigheder

Som institution har I mulighed for selv at få administrationsrettigheder. Det betyder, at I selv kan oprette og afmelde brugere og støttepersoner.

SKI leverandør

Mobilize Me er optaget i Statens og Kommunernens Indkøbsservice (SKI). Det betyder, at offentlige organisationer kan købe vores værktøjer og være sikker på, at pligten til at sende opgaver i udbud er opfyldt.