Kom godt i gang

Kom godt i gang

Herunder har vi samlet en række informationer, som er relevante for implementering af Mobilize Me's strukturværktøjer på skoler og i institutioner.

”Værktøjerne er også for pædagogernes skyld. De klarer mange af de trivielle ting, og giver personalet tid til andre ting”
Per Sundall PedersenProjektleder hos CSBB, Københavns kommune

Målbare effekter

Mobilize Me og PlaNet sparer tid på koordinering og sikrer videndeling på tværs af faggrupper. Derudover skaber værktøjerne en sammenhæng i brugerens hverdag, og møder den enkelte borger, der hvor han/hun er.

Sparer tid og sikrer vidensdeling

PlaNet og Mobilize Me bruges af lærerer og pædagoger på forskellige institutioner, som fortæller at værktøjerne:

 • Sparer tid på koordineringen
 • Skaber en større sammenhængskraft
 • Sikrer vidensdelingen
 • Frigiver ressourcer til den pædagogiske indsats
 • Optimerer arbejdstiden
 • Sikrer en bedre koordinering
 • Kan bruges som en del af journaliseringen pga. den høje sikkerhedsstandard
 • Inddrager borgeren i dokumentationen

Jeres indsats – og effekten heraf – kan dokumenteres vha. forskellige dataudtræk, som vi tilpasser specifikt efter jeres ønsker.

Undervisning

Mobilize Me udbyder undervisningsforløb til institutioner for at sikre, at værktøjerne giver størst mulig værdi i hverdagen. Vi har erfaret, at det er den mest effektive måde at implementere vores værktøjer, da det kickstarter processen og giver personalet et ejerskab over værktøjerne.

I kan vælge imellem to typer af undervisningsforløb: Superbruger eller grundkursus. For at implementere værtkøjerne optimalt anbefaler vi, at man først sender to medarbejdere afsted på Superbrugerkursus, og senere lader resten af personalegruppen deltage på grundkurset.

Superbruger

Superbrugerkurser afholdes i udgangspunktet hos Mobilize Me i Aarhus. De to superbrugere vil få en grundig indføring i værktøjerne og stå for de indledende overvejelser omkring, hvordan værktøjet skal bruges i netop jeres institution. De bliver frontløberne på jeres institution og vil ofte stå for den lokale administration af brugere.

Læs kursusbeskrivelserne her: Superbruger Mobilize Me | Superbruger PlaNet

Grundkursus

Grundkurset afholdes lokalt hos jer, hvor vi underviser op til 12 personer ad gangen. På grundkurset lærer I at bruge værktøjerne og får en introduktion til, hvordan det bruges i en pædagogisk kontekst.

Efter et grundkursus har i:

 • Lært vores værktøjer at kende og kan bruge dem effektivt.
 • Anvendt værktøjerne i en pædagogisk kontekst, som passer netop til jer.
 • En fælles forståelse af, hvordan værktøjerne kan gøre gavn i jeres institution.

Læs kursusbeskrivelserne her: Grundkursus Mobilize Me | Grundkursus PlaNet/LiMo

IT-sikkerhed

Mobilize Me leverer værktøjer til en lang række kommuner og forskellige institutioner. Derfor prioriterer vi selvfølgelig IT-sikkerheden højt og sikrer os, at vores leverandører lever op til de relevante standarder.

Hosting

Vores hostingcenter ligger i Danmark, hvilket betyder, at den er under regelmæssig kontrol og overholder alle relevante EU krav.

Databehandleraftale

Vi forholder os aktivt til de regler, som er beskrevet i den nye persondataforordning, der trådte i kraft i maj 2018. Derfor indgår vi selvfølgelig gerne en databehandleraftaler med de kommuner og institutioner, der måtte ønske det. I menuen herunder finder du vores standardaftale.

I en databehandleraftale overtager vi ansvaret for den data, som opbevares på vores servere, og I undgår dermed ansvaret for noget, I ikke har kontrol over. Det synes vi, giver bedst mening for alle.

Opbevaring af data

Der gemmes ikke data lokalt på enheden – alle oplysninger gemmes derimod i en cloudbaseret løsning, hvor al trafik imellem hostingcenter og device foregår stærkt krypteret.

Det betyder, at hvis en borger mister sin device, kan vi hurtigt fjerne adgangen til indholdet. Derfor er det også et krav, at både brugere og medarbejdere har et personligt login.

Databehandleraftale

Vi har en standardiseret databehandleraftale, som vi arbejder ud fra. Hvis I har nogle specifikke ønsker til en aftale, så laver vi gerne en særaftale herom.

Databehandleraftale

Sikkerhedsvejledning

Her kan du hente vores Sikkerhedsvejledning

Kryptering

Vi anvender en 2048 bit krypteringsnøgle.

Der er SSL kryptering af al trafik, hvilket betyder, at jeres data også er sikre, når der anvendes åbne netværk.

Priser

Kontakt Mobilize Me for at få yderligere information vedr. priser.