Login

Det er muligt at logge ind i vores værktøjer via en webbrowser. Herunder finder du direkte links. Husk at vores værktøjer fungerer bedst, hvis du bruger Google Chrome. På denne side finder du også direkte links til vores administrationsmoduler.

Værktøjerne

Mobilize Me: http://mobilize.arosii.com

PlaNet & LiMo: http://planet.arosii.com/

Dagsplanen i PlaNet: https://dagsplan.planet.arosii.com

 

Administratoradgang

Mobilize Me: https://mobilize.arosii.com/organizer/program/index.html

PlaNet & LiMo: https://planet.arosii.com/admin

LiMo log: http://limo-log.planet.arosii.com/

 

Tildeling af 2 faktor login (Kombit/MitId)

Fælles for Mobilize Me, PlaNet & LiMo: https://app.mobilize-me.com/user-admin/system