Om oss

Arosii

Mobilize Me ApS er et datterselskap av IT-virksomheten Arosii A/S. Arosii står bak den tekniske utviklingen av våre verktøy, og deres solide erfaring med helse- og velferdsteknologi er en stor ressurs for våre verktøy.

I 2013 startet Mobilize Me samarbejdet med Arosii, som i dag eier 55% av virksomheten. Arosii ble startet i 1999 og er en IT-virksomhet som har spesialisert seg i å arbeide med cleantech og helse-IT. IT-løsningene deres skaper stor menneskelig verdi, og på samme måte som hos Mobilize Me, er de drevet av en trang til å utfordre og utforske muligheter.

Spesialområder

Arosii har spesialisert seg i å arbeide med misjonskritiske løsninger innenfor helse-IT, vindenergi og energiforsyning. Områdene har til felles at de er domener,, hvor det er viktig å ha full kontroll over systemene bak, enten p.g.a. store mengder personfølsomme data eller fordi betjeningsfeil kan ha store konsekvenser.

IT-sikkerhet

Arosii er spesialister innen deres felt, og de har stor erfaring med å utvikle IT-løsninger innen helsesektoren. Arosii står bl.a. bak sikkerhetssystemet STS, på den Nationale Service Platform, som sikrer at Danmarks innbyggere kan se hvem som har logget inn og sett deres personlige opplysninger på den nasjonale helseplattformen sundhed.dk.

Netop denne erfaringen betyr at våre verktøy har fått et særdeles sterkt sikkerhetssystem, som er utviklet til å kunne håndtere personfølsomme opplysninger. Det er spesielt viktig med tnke på våre avtaler med kommuner og institusjoner, som krever særlige sikkerhetstiltak. Det stiller høye krav til IT-sikkerheten, og disse kravene innfrir Arosii.

IT-spesialister

Arosiis ansatte er en blanding av erfarne IT-spesialister og unge talenter, og deres kombinasjon av kompetanser, erfaring og nytenking gir stor verdi til Mobilize Me’s verktøy. De står for backend- og frontend-utvikling, test og vedlikeholdelse av verktøyene, i tett samarbeid med Mobilize Me, og på bakgrunn av våre brukeres erfaringer og behov. Deres tekniske kompetanser er vidtfavnende og dyptgående, og omfatter blant annet JavaScript, CSS, Angular, SQL, MongoDB, Node.js, .NET og HTML5.

Databeskyttelse

Arosii har dessuten et stort overblikk over de politiske behovene som blir uttrykt, og følger nåværende og fremtidige standarder innen databeskyttelse. Det betyr at vi allerede nå forholder oss aktivt til de nye regulativene for databeskyttelse, som er gjeldende fra mai 2018.

Vi er veldig glade for vårt samarbeid med Arosii, og vi vet at verktøyene våre er i de beste hender.