Brukerhistorier

Konfliktnedtrapping og avklaringsforløp

Hos CSBB går man forrest når det dreier seg om implementering av velferdsteknologi. De har brukt Mobilize Me og PlaNet siden i 2015, og Velferdsteknologisk Gruppe undersøker og optimerer hele tiden bruken av verktøyene. Mobilize Me og PlaNet kan nemlig annet og mer enn å skape struktur – hos CSBB overtar de også konfliktene og bygger bro mellom arbeidsliv og privatliv, når brukerne er i jobbprøving.

Per Sundall Pedersen er ansatt på Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB) i København og han jobber med implementering av digitale verktøy. Hos CSBB hjelper de ungdommer og voksne med kognitive utfordringer, og de har valgt å bruke en blanding av Mobilize Me og PlaNet.

Per forteller at det lekende uttrykket i Mobilize Me generelt taler best til senterets utviklingshemmede beboere, mens beboerne med autisme, Aspergers og ADHD identifiserer seg bedre med PlaNet. Hos CSBB er verktøyene ikke bare en vigtig ressurs for beboerne, men også for personalet – og det er et vigtig poeng, sier Per:

"Verktøyene er også gode for personalets skyld. De klarer mange av de trivielle sakene, og gir pedagogene tid til å gjøre andre ting"
Per Sundall Pedersen

Hos CSBB er de nysgjerrige på å utvide bruken av verktøyene, og både pedagoger og senterets Velferdsteknologisk Gruppe leter hele tiden etter nye måter å bruke dem på. På to av områdene har verktøyene vært spesielt nyttige, nemlig konfliktnedtrapping og avklaringsforløp.

Konfliktnedtrapping

Noen pedagoger hos CSBB har valgt å implementere bruken av strukturverktøy fullt ut, og det har vist seg å gi bonus på flere områder. Før skulle de minne beboerne på forskjellige gjøremål, som å ta medisin, rydde opp i leilighetene og vaske klær. Det tok en stor del av pedagogenes tid, og det har dessuten forårsaket flere konflikter. Per forteller om en beboer, som har hatt flere verbale sammenstøt med personalet, fordi han bliver irritert når de oppsøker ham hele tiden. Etter å ha implementert Mobilize Me, unngår pedagogene disse konfliktene, og beboeren føler ikke lenger at han bliver forstyrret.

”Beboeren blir ikke lenger irritert på pedagogen, fordi påminnelsene ligger i Mobilize Me, og på den måten overtar verktøyet konflikten”

Avklaringsforløp

Bortsett fra til hverdagens forskjellige gjøremål, er CSBB også begynt å bruke PlaNet til å legge arbeidsplaner for de ungdommene og voksne som er i avklaringsforløp. I øyeblikket har de to personer i jobbprøving på senteret, og alle oppgavene deres er lagt inn i PlaNet.

”Noen har bruk for en full dagsstruktur, og andre har bare bruk for små påminnelser. Poenget er at vi samler den private strukturen med arbeidsplanen, og på den måten jobber vi målrettet med PlaNet”

PlaNet brukes på den måten som et samlet stillas til hele beboerens dag, og støttepersoner kan følge med på hvordan det går, uten å kikke beboeren over skulderen hele tiden. Det gir beboeren en større grad av selvstendighet, og samtidig får personalet mulighet for å følge med fra avstand av. Ideen bak initiativet kommer fra senterets Velferdsteknologisk Gruppe.