Brukerhistorier

Fra Mobilize Me til PlaNet

Når brukeren får et større ønske om selvstendighet, er det naturlig med en overgang fra Mobilize Me til PlaNet. Sånn er det også gått hjemme hos familien Weidinger, der familiens yngste medlem, Nicolaj, nettopp har byttet Mobilize ut med PlaNet. Moren til Nikolaj forteller historien om hvordan de merket at Nikolaj var klar til å skifte.

Vi har to gutter med autisme og angst. Både autismen og angsten gjør at sønnene våre har VELDIG bruk for en strukturert og forutsigelig hverdag. Det at de vet hva dagen kommer til å bringe, er ganske enkelt altavgjørende for at de får en god dag.

Inntil nå har vi brukt Mobilize Me til å strukturere dagen til den yngste sønnen vår, Nikolaj. Han har vært veldig glad for det, men jo eldre han blir, jo større blir behovet for å kunne strukturere dagen sin selv. Selv om han kun er 10 år, har han et stort ønske om å være selvstendig.

Vi voksne pleier å strukturere dagen hans på Mobilize Me, men plutselig la vi merke til at han hadde laget masse påminnelser på iPad’en sin. F.eks. “Husk å pusse tennene Mister!” og “Du skal slukke datamaskinen nå!”. Vi spurte ham om det, og Nikolaj fortalte at han likte å styre sin egen dag.

Det ga mening, og når han hadde så stort behov – og til og med er så flink til det – så vil vi gi ham muligheten for å gå over til å bruke PlaNet. Her vil han få bedre mulighet til å lage en ukeplan på en selvstendig måte, mens vi kan støtte ham og skrive litt ekstra inn fra sidelinjen. PlaNet er veldig lett og intuitiv i oppbyggingen, så han har allerede fått styr på det, bare ved å kikke over skulderen til storebroren en gang.

Hittil har han brugt iPad’en sin til skjemaet sitt på Mobilize Me, men han vil heller bruke mobiltelefonen sin i stedet, og det er PlaNet genialt til. Når han får PlaNet på smarttelefonen, blir han også mer mobil: F. eks. kan han ha PlaNet med i hånden, mens han pakker sekken etter huskelisten han har laget. Det har han sett at storebroren gjør med sin PlaNet, og det synes han er veldig lurt.

Alt i alt er overgangen fra Mobilize Me til PlaNet et klart ønske om å bli mer selvstendig, medbestemmende og mobil. Vi er helt sikre på at at der er det rigtige valget.

Tina Weidinger