PlaNet giver unge på STU struktur og overblik

Mange unge, der går på landets ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU), oplever et stort udbytte af at arbejde med struktur og overblik. Netop det kan PlaNet hjælpe unge på STU med. PlaNet er nemlig et digitalt strukturværktøj, der diskret hjælper den unge med hjælp og støtte til sit skole- og hverdagsliv.

En hjælpende hånd til den unge på vej mod uddannelse og selvstændighed

PlaNet hjælper unge på STU ved at give dem overblik over deres skoledag. Tydelige rammer og struktur på hverdagen giver de bedste forudsætninger for at få størst muligt udbytte af de tre år på STU.

Derudover hjælper PlaNet også den unge med at forberede sig på voksenlivet og den selvstændighed, der følger med.

Lærere og støttepersoner kan hjælpe på afstand

Med PlaNet i hånden kan den unges lærere og andre støttepersoner støtte fra sidelinien. Læreren kan få adgang til PlaNet og hjælpe med at opsætte den struktur, der vedrører skoledagen, og den unge STU-elev kan række ud til sin underviser, hvis der er brug for hjælp.

Dermed har underviseren hele tiden mulighed for at følge med i, hvordan det går med eleverne. Underviseren har også mulighed for gribe ind, hvis der er tegn på at tingene er ved at løbe af sporet.

Støtte fra afstand giver større frihed

På samme måde kan undervisere og andre støttepersoner holde sig på afstand, hvis dagen forløber godt. Det giver en større frihed til brugeren – og mere fleksibilitet til støttepersonerne.

PlaNet giver underviserne på STU et værktøj til at hjælpe eleverne med at få overblik over undervisningen.

Brugen af PlaNet er ikke en spareøvelse, men ...

Når man introducere brugen af PlaNet som strukturværktøj på en STU, er formålet ikke at spare penge. Alle ved, at det koster både tid, kræfter og ressourcer at implementere et nyt værktøj. Der skal ændres vaner, og I skal måske til at arbejde med struktur på en ny måde.

Men når brugen af PlaNet er indarbejdet i organisationen, får vi ofte den tilbagemelding, at brugen af PlaNet ikke blot giver gladere brugere, men også frigiver tid hos de professionelle støttepersoner.

PlaNet frigiver tid og ressourcer

Det betyder, at PlaNet på den lange bane frigiver ressourcer tidsmæssigt. Det er tid, som fagpersonerne kan bruge på andre pædagogiske opgaver, som kan støtte de unge brugere endnu mere.

Vil du vide mere om PlaNet og hvordan PlaNet kan hjælpe med opbygning af struktur? - tilmeld dig vores nyhedsbrev