Produkt

LiMo

LiMo (Life + Motivator) er et målstyringsværktøj, som hjælper borgeren med at visualisere sine mål og forstå vejen til at nå dem. LiMo ligger som et app-modul inde i PlaNet, og de støttepersoner, som er tilknyttet borgerens kalender/struktur, kan derfor også støtte borgeren i at arbejde med sine mål.

Hvad?

LiMo er et målstyringsværktøj, som ligger inde i PlaNet. Værktøjet visualiserer borgerens personlige mål, og gør dem vedkommende og overskuelige.

Undervejs kan borgere og støtterpersoner rate indsatsen og få et overblik over, hvordan det går. Det giver støttepersonen et grundigt indblik i borgerens progression, og borgeren får et ejerskab over sin egen udvikling.

Hvem?

LiMo er udviklet til unge og voksne, som har brug for at arbejde struktureret mod et mål. Det kan fx være unge og voksne med udviklingshæmning eller kognitive udfordringer som autisme eller ADHD.

Hvorfor?

LiMo hjælper borgeren til at forstå sine egne udviklingsmål og tage ejerskab over dem. Det øger borgerens selvstændighed og giver ham/hende en stemme i dokumentationen af sin egen udvikling.

Hvordan virker det?

LiMo er et tillægsmodul, som kan tilkøbes til PlaNet. Det er også muligt at købe app’en som et selvstændigt værktøj uden adgang til PlaNets funktioner. LiMo skal dog stadig tilgås via PlaNet-appen.

Ligesom PlaNet fungerer LiMo på:

  • iPad
  • iPhone
  • Android tablet
  • Android Smartphone
  • PC og Mac.

 

Pris

Prisen for LiMo er 29 kr. om måneden.

Du kan også vælge at købe det som en livstidslicens for 500 kr.

Du er selvfølgelig velkommen til at prøve app’en gratis i 30 dage ligesom vores øvrige værktøjer. Send en mail til tilmelding@mobilize-me.com, så hjælper vi dig i gang.

 

Bestil LiMo

Du kan købe en licens direkte via vores webshop

Eller ved at kontakte os på mail eller telefon.

Mail: kontakt@mobilize-me.com

Tlf: 70 70 74 37

Support og brugervejledning

Du kan skrive til vores support døgnet rundt, og vi svarer, så hurtigt vi kan. Du kan både stille spørgsmål til teknikken, eller skrive til os, hvis du ønsker at lave ændringer på din konto.

Adressen er: support@mobilize-me.com

Brugervejledning

 

 

Videoguides

Bruger 

Planlægger

LiMo støtter vidensdeling mellem fagpersoner

I værktøjet kan borgeren og de tilknyttede støttepersoner følge med i, hvordan det går med de enkelte mål. Det betyder, at alle har et tydeligt overblik over, hvornår det er tid til at rykke videre til det næste mål – eller delmål. Samtidig kan støttepersoner se, hvilke indsatser der virker, og hvilke tiltag der er mindre succesfulde.

Loggen holder styr på succeserne

Via loggen kan man se, hvilke mål der er blevet arbejdet med tidligere og hvordan. På den måde kan nye fag- og støttepersoner få et overblik over, hvilke ressourcer borgeren allerede har og hvilke pædagogiske metoder, der tidligere har været brugt.

Det er fx nyttigt, når der sker en personaleudskiftning i en institution eller på et bosted, hvor borgeren er afhængig af, at der sker en vidensdeling imellem personalet.

Her ses screenshots fra LiMo

Borgeren bliver en del af dokumentationen

Mobilize Me prioriterer it-sikkerhed højt, og LiMo kan derfor bruges som et supplement til institutioners og myndigheders journalværktøjer. Ved brug af værktøjet synliggøres borgerens udvikling, og samtidig inddrages borgeren selv i dokumentationen af sin udvikling vha. ratingsystemet og loggen. Det giver borgeren en stemme i dokumentationen og øger borgerens ejerskab over de opsatte mål.

LiMo er udviklet i samarbejde med CSBB i København. Læs vores blogindlæg LiMo hæver den faglige indsats, og bliv klogere på, hvordan LiMo kan gøre en reel forskel for brugerne.