Produkt

LiMo

LiMo (Life + Motivator) er et målstyringsværktøj, som hjælper borgeren med at visualisere sine mål og forstå vejen til at nå dem. I LiMo kan brugere og fagpersoner se, hvilke mål brugeren aktuelt arbejder med - og rate på dem. Det giver en fælles forståelse af, hvad der arbejdes med, og hvordan det går.

Hvad?

LiMo visualiserer borgerens personlige mål, og gør dem vedkommende og overskuelige. Undervejs kan borgere og støtterpersoner rate indsatsen og få et overblik over, hvordan det går. Det giver støttepersonen et grundigt indblik i borgerens progression, og borgeren får et ejerskab over sin egen udvikling.

 

Hvem?

LiMo er udviklet til unge og voksne, som har brug for at arbejde struktureret mod et mål. Det kan være fx udviklingshæmmede eller neurodivergente, der lever med autisme eller ADHD.

Hvorfor?

LiMo hjælper borgeren til at forstå sine egne udviklingsmål og tage ejerskab over dem. Det øger borgerens selvstændighed og giver ham/hende en stemme i dokumentationen af sin egen udvikling. Derudover gør LiMo loggen det nemt for fagpersoner at dokumentere arbejdet med de personlige mål.

Hvordan virker det?

LiMo er et selvstændigt værktøj, men vi anbefaler, at det anvendes i samspil med PlaNet. Når du køber LiMo får du adgang til:

  • Målstyringsmodul
  • Kontaktmodul (et sikkert chatsystem)
  • LiMo log (lav udtræk fra værktøjet til fx journalisering)

LiMo og PlaNet deler den samme loginplatform. Derfor virker de også på de samme enhedstyper:

  • iPad
  • iPhone
  • Android tablet
  • Android Smartphone
  • PC og Mac.

 

Pris
LiMo for institutioner

Læs mere om priser og vilkår for institutioner her.

 

Private:

Prisen for LiMo er 100 kr. om måneden inkl. moms.

Du kan også vælge at købe LiMo som en livstidslicens for 7250 kr. inkl. moms.*

Køber du LiMo sammen med PlaNet, får du LiMo til halv pris.

*Livstidslicensen løber i 10 år fra den dato bestillingen køres igennem. Før licensen løber ud, modtager både brugere og planlæggere en besked om, hvorvidt de stadig ønsker adgang til værktøjet. Besvares denne besked pr. mail eller telefon, er det muligt at holde licensen åben efter de 10 år i en ny 10 års periode. For at kunne modtage denne besked er det brugere og planlæggeres ansvar at holde Mobilize Me opdateret med en gældende e-mailadresse.

 

Bestil LiMo

Du kan købe en licens direkte via vores webshop

Eller ved at kontakte os på mail eller telefon.

Mail: kontakt@mobilize-me.com

Tlf: 70 70 74 37

Support og brugervejledning

Du kan skrive til vores support døgnet rundt, og vi svarer, så hurtigt vi kan. Du kan både stille spørgsmål til teknikken, eller skrive til os, hvis du ønsker at lave ændringer på din konto.

Adressen er: support@mobilize-me.com

Brugervejledning

 

 

Videoguides

Bruger 

Planlægger

LiMo støtter vidensdeling mellem fagpersoner

I værktøjet kan borgeren og de tilknyttede støttepersoner følge med i, hvordan det går med de enkelte mål. Det betyder, at alle har et tydeligt overblik over, hvornår det er tid til at rykke videre til det næste mål – eller delmål. Samtidig kan støttepersoner se, hvilke indsatser der virker, og hvilke tiltag der er mindre succesfulde.

Loggen holder styr på succeserne

Via loggen kan man se, hvilke mål der er blevet arbejdet med tidligere og hvordan. På den måde kan nye fag- og støttepersoner få et overblik over, hvilke ressourcer borgeren allerede har og hvilke pædagogiske metoder, der tidligere har været brugt.

Det er fx nyttigt, når der sker en personaleudskiftning i en institution eller på et bosted, hvor borgeren er afhængig af, at der sker en vidensdeling imellem personalet.

Her ses screenshots fra LiMo

Borgeren bliver en del af dokumentationen

Mobilize Me prioriterer it-sikkerhed højt, og LiMo kan derfor bruges som et supplement til institutioners og myndigheders journalværktøjer. Ved brug af værktøjet synliggøres borgerens udvikling, og samtidig inddrages borgeren selv i dokumentationen af sin udvikling vha. ratingsystemet og loggen. Det giver borgeren en stemme i dokumentationen og øger borgerens ejerskab over de opsatte mål.

LiMo er udviklet i samarbejde med CSBB i København. Læs vores blogindlæg LiMo hæver den faglige indsats, og bliv klogere på, hvordan LiMo kan gøre en reel forskel for brugerne.

“Hos CSBB i Københavns kommune arbejder vi målrettet med udviklingsmål. Til at dokumentere arbejdet med målene bruger vi LiMo, som er et vigtigt værktøj for os i den forbindelse. Det letter hverdagen for både fagpersonale og borgere”
Per Sundall Pedersen hjælper borgere med at arbejde med personlige mål via LiMo
Per Sundall PedersenProjektleder hos Center for Selvstændige Boformer og Beskæftigelse (CSBB)

Læg dokumentationen fra LiMo over i jeres eget system

Via vores LiMo log kan fagpersoner lave udtræk fra LiMo, som kan føres direkte over i jeres journalsystem. På den måde slipper I for at lave dobbelt dokumentation.