Produkt

Uddannelse

Mobilize Me tilbyder særligt tilrettelagte undervisningsforløb til institutioner. Det gør vi for at sikre, at værktøjerne giver størst mulig værdi i hverdagen. Hvis I har lyst til at prøve vores værktøjer i mere uforpligtende rammer, så tilbyder vi også inspirationsdage, hvor I får lov til at teste værktøjerne og kickstarte de debatter, som ligger forud for en implementering.

Undervisningsforløb

Vores uddannelsesforløb er udviklet på baggrund af de erfaringer og spørgsmål, Mobilize Me har fået gennem årene.

Med undervisningen sikrer vi, at I kender alle de praktiske funktioner i værktøjerne. Derudover hjælper vi jer med at implementere værktøjerne i en pædagogisk kontekst, så de er en fast forankret del af jeres indsats, når vi er færdige.

Det pædagogiske udgangspunkt

Mange af vores brugere er berørt af kognitive udfordringer som ADHD, ADD, autisme og senhjerneskade. Vores værktøjer er derfor skabt til at kunne opveje for nogle af de særlige udfordringer, som er kendetegnende for disse diagnoser. Dette vil vi selvfølgelig gerne fortælle jer mere om, så I får det maksimale ud af jeres pædagogiske indsats.

Maslow, NUZ og SMTTE

I vores uddannelse tager vi udgangspunkt i de kendte, pædagogiske tilgange: Maslows behovspyramide, Nærmeste udviklingszone (NUZ) og den pædagogiske evalueringsmodel, SMTTE.

Før uddannelsens start, beder vi jer om at udfylde nogle casebeskrivelser, så vi er sikre på, at undervisningens eksempler er relevante for jer. Vi beder jer om at udvælge en – eller flere borgere på jeres institution, som I gerne vil arbejde med i uddannelsesperioden.

 • Ud fra Maslows behovspyramide identificerer vi i fællesskab, hvilke behov brugeren skal have opfyldt for at kunne klare en aktivitet eller løse en opgave.
 • Herefter undersøger vi nærmeste udviklingszone, og finder ud af, hvor brugerens udviklingspotentiale ligger. Herudfra bygger vi en struktur i værktøjet, som støtter og udfordrer på de rigtige steder.
 • I den løbende evaluering arbejder vi med SMTTE, som står for Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. Den giver et godt overblik over, hvordan du løbende kan justere på din indsats og hvilke effekter, der kommer ud af det.

I løbet af uddannelsen vil i få opbygget en række gode eksempler på, hvordan I kan hjælpe netop jeres målgruppe. Med dem i baghovedet, er det nemt at udbrede værktøjerne til resten af institutionen.

Uddannelsesark

Praktisk

Vi tilrettelægger altid vores uddannelsesforløb efter institutionens behov. I udgangspunktet dækker uddannelsen over et forløb på 12 timers undervisning. Disse fordeler sig på teori og praksis, hvor vi både kommer ud på institutionen og løbende vejleder via Skype-møder.

Et undervisningsforløb kan fx forløbe således:

 1. Undervisningsmodul på institutionen (3-4 timer): gennemgang af værktøjets tekniske funktioner
 2. Opfølgning via Skype med de ansatte, som har brug for det
 3. Undervisningsmodul på institutionen (3-4 timer): præsentation af værktøjets pædagogiske muligheder – med udgangspunkt i institutionens borgergruppe.
 4. Opfølgning via Skype
 5. Evaluering på institutionen.

Pris

Prisen for et undervisningsforløb er 22.500 kr (eksklusiv moms).

Det dækker over:

 • Undervisning for 8-10 deltagere
 • Undervisningsmaterialer
 • Adgang til Mobilize Me og/eller PlaNet i uddannelsesperioden for deltagere og brugere på institutionen

Inspirationsdag

Mobilize Me tilbyder inspirationsdage, hvor I har mulighed for at teste vores værktøjer ud fra jeres egen virkelighed. Derudover kickstarter vi de debatter, som ligger forud for implementeringen af et digitalt værktøj og sparer jer dermed for måneders overvejelser.

Målet med inspirationsdagen er at gøre deltagerne klogere på, hvad teknologien kan bruges til i deres daglige arbejde. Derfor arbejder vi hands on med værktøjerne og sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med PlaNet og/eller Mobilize Me.

På dagen laver vi en kort præsentation af vores værktøjer, og herefter kastes deltagerne ud i et rollespil, hvor de selv får værktøjet i hænderne. Selve spillet tilrettelægges ud fra jeres specifikke behov og er målrettet den type borgere, som I arbejder med på netop jeres institution.

I får derfor et godt indblik i, hvordan vores værktøjer kan bruges i jeres hverdag – og samtidig får I en hyggelig og sjov dag, som sætter skub i nye, faglige diskussioner.

Hent materiale om Inspirationsdagen her

Praktisk

En inspirationsdag strækker sig over 5 timer og foregår hos jer.

Deltagerantal: 5 – 50 personer.

 • Hvis I arbejder sammen med andre institutioner, er I velkomne til at arrangere en inspirationsdag i fællesskab på tværs af institutioner. Det vigtigste er, at I arbejdere med borgere, som har de samme typer udfordringer.

Pris

Prisen for en inspirationsdag er 14.495 kr (eksklusiv moms).