Samarbejde

Hos Mobilize Me indgår vi både små og store samarbejdsaftaler. Hvad end I ønsker at indgå en aftale, der dækker alle kommunens tilbud, eller I ønsker at starte op som en enkelt organisation, kan vi lave en aftale, der passer til jer. Her på siden finder du beskrivelser, der dækker alle størrelser af organisationer.

En kommunal aftale på tværs

Vi indgår gerne en aftale som dækker en hel kommune – eller en forvaltning herunder. Kontakt os for at få et konkret tilbud, som dækker jeres behov. Vi kan bl.a. tilbyde jer

  • En fastprisaftale der dækker alle brugere i kommunen
  • Uddannelse af fagpersoner på tværs at kommunale tilbud
  • Implementeringsstøtte
  • En fast projektleder fra Mobilize Me som håndterer kommunikation og koordinering med jeres lokale tovholder.
I Horsens kommune har man indgået en bred samarbejdsaftale. Den giver alle borgere med et øget behov for struktur mulighed for at benytte Mobilize Me og PlaNet. I videoen her kan du høre, hvilke fordele der er ved en bred aftale, og hvordan Mobilize Me støtter implementeringen af værktøjerne.

Indgå en standardsamarbejdsaftale

Vi tilbyder tre forskellige standardaftaler, som vi indgår med institutioner, skoler, bosteder mm. som ønsker at benytte vores værktøjer.

Antal brugere

Hvilken samarbejdsaftale, der passer til jer, afhænger af, hvor mange brugere i forventer skal benytte værktøjerne Mobilize Me, PlaNet og LiMo. Planlæggere (fagpersoner/pårørende) tæller ikke med i beregningen, da vores værktøjer centrerer sig omkring brugerne.

Priser og betingelser

Enhed: 20-50 brugere

Hvis du repræsenterer en større enhed med 20-50 brugere, skal I have minimum to administratorer i hvert værktøj, som er uddannede superbrugere.

Prisen pr værktøj er 1.495 kr/md.

Vær opmærksom på, at hvis I både ønsker adgang til PlaNet og LiMo, giver vi 50% rabat på det ene værktøj.

Du kan hente vores standardaftale for enheder her

Her finder du nærmere oplysninger omkring databehandleraftale, opsætning mm.

Lille: 6 - 20 brugere

Hvis du repræsenterer en mindre organisation med 6-20 brugere, skal I have minimum to administratorer i hvert værktøj, som er uddannede superbrugere.

Prisen pr værktøj er 695 kr/md.

Vær opmærksom på, at hvis I både ønsker adgang til PlaNet og LiMo, giver vi 50% rabat på det ene værktøj.

Du kan hente vores standardaftale for 6-20 brugere her

Her finder du nærmere oplysninger omkring databehandleraftale, opsætning mm.

Mini: 1 - 5 brugere

Hvis du repræsenterer en mindre organisation med få brugere, skal I have kun have en administrator i hvert værktøj, som er uddannet superbruger. Det står jer selvfølgelig frit for at have flere. Det kan give en tryghed i tilfælde af sygdom eller travlhed på stedet.

Prisen pr værktøj er 245 kr/md.

Vær opmærksom på, at hvis I både ønsker adgang til PlaNet og LiMo, giver vi 50% rabat på det ene værktøj.

Du kan hente vores standardaftale for “mini” her

Her finder du nærmere oplysninger omkring databehandleraftale, opsætning mm.

Salgs- og leveringsbetingelser

Du finder vores gældende salgs- og leveringsbetingelser her

1 – 2 – 3 værktøjer?

I bestemmer selv, om aftalen skal dække et- eller flere af vores værktøjer. For nogle organisationer giver det fx god mening at starte med Mobilize Me, og senere lade brugerne flytte over i PlaNet, efterhånden som de lærer at mestre flere ting selv. For andre vil ét værktøj kunne dække alle borgeres behov. I kender jeres borgere bedst, men vi vejleder jer selvfølgelig gerne i valget.

Lokale administratorer

Med en samarbejdsaftale får i selv adgang til at oprette brugere i jeres lokale grupper. Vi opsætter en gruppe i vores administrationssystem, som passer til jer, og de ønsker I har i forhold til opdeling i undergrupper. I skal udpege et antal lokale administratorer, som herefter har ansvaret for at håndtere brugeradgange og relationer hos jer.

Superbrugere

For at sikre at den fornødne viden omkring værktøjerne og administrationsmodulerne er til stede, skal de lokale administratorer deltage i et Superbrugerkursus hos Mobilize Me i det- eller de værktøjer, I vælger at have adgang til. Hvor mange uddannede administratorer I skal have, afhænger af størrelsen på jeres aftale.

Øvrig uddannelse

Vi anbefaler, at I klæder resten af jeres personalegruppe på via et grundkursus. Derudover tilbyder vi implementeringsstøtte i form af konsulenttimer, hvor vi rådgiver jer på de områder, hvor I har brug for det.

"Før en implementering kan blive en succes, skal viljen komme fra ledelsen, sådan at beslutningen forankres i institutionen og prioriteres i hverdagen. Vi ønsker derfor et stærkt samarbejde med de institutioner, som vælger at bruge vores strukturværktøjer"
Dorthe Stricker
Dorthe Stricker Direktør, Mobilize Me

Databehandleraftale

Hos Mobilize Me benytter vi forskellige standardkontrakter og databehandleraftaler. Hvilken formel der passer til jer, afhænger af jeres institutions størrelse og ambitioner. Mange af vores kunder ønsker at indgå en databehandleraftale på kommuneniveau fra starten. Vi arbejder i udgangspunktet ud fra datatilsynets skabelon, men vi indgår også gerne en dialog, hvis der anvendes andre standarder i jeres kommune.

Konsulentydelser

Læs mere om vores konsulentydelser her.

Best practise - 4 gode råd

Tydelig prioritet

Vi oplever at institutioner får den letteste implementering af værktøjerne, når ledelsen tager aktivt stilling til brugen af dem. Det kræver tid og engagement at indføre et nyt værktøj, og derfor skal det være en tydelig prioritering i institutionens ledelse.

Faglig debat

Jeres hverdag og rutiner, som I kender det, skal forandres, når der kommer nye værktøjer til. Det kan kun ske, hvis I er åbne for at diskutere, hvad det betyder at et digitalt værktøj nu skal erstatte nogle af jeres manuelle arbejdsgange.

Superbrugere

Lad være med at starte for stort op. Lad nogle få i jeres faglige team tage de første spadestik og byg så oven på deres erfaringer og anbefalinger. På et Superbruger-kursus vil jeres administrator(er) få viden om, hvordan I implementerer vores værktøjer bedst muligt, og hvordan i sikrer en forankring i institutionen.

Pas på hinanden

Vi oplever ofte stor udskiftning i personalegrupperne, og det kan udfordre den viden, der allerede er bygget op. Husk derfor at dele viden i hele personalegruppen.