Samarbejde

Hos Mobilize Me indgår vi både små og store samarbejdsaftaler. Hvad end I ønsker at indgå en aftale, der dækker alle kommunens tilbud, eller I ønsker at starte op som en enkelt skole/institution mm., så kan vi lave en aftale, der passer til jer.

Hvad er meningen.

Vores mål er hjælpe så mange borgere som muligt til et mere selvstændigt liv. Det gælder både børn, unge og voksne, som har brug for hjælp til at håndtere hverdagen. Det gør vi ved at udvikle digitale strukturværktøjer, som gør det muligt for brugere, fagpersoner og pårørende at arbejde sammen. Vel at mærke i et miljø, som lever op til aktuelle sikkerhedsstandarder.

Hvad indebærer et samarbejde?

Mod at give adgang til vores digitale værktøjer lægger vi op til et samarbejde. Samarbejdet handler om at implementere værktøjerne bedst muligt i organisationen og sikre at de gør mest mulig gavn.

Adgang til alle tre værktøjer

Vi forpligter os til at give institutionen adgang til at benytte de digitale strukturværktøjer: Mobilize Me, PlaNet og LiMo. Det gælder både brugere, fagpersonale og pårørende.

Fagligt engangement

Institutionen forpligter sig til aktivt at tage stilling til brugen af værktøjerne gennem faglige diskussioner og løbende evalueringer. For at sikre, at der findes den fornødne viden omkring værktøjerne i institutionen, skal minimum en medarbejder deltage i et Superbrugerkursus.

Fuld implementering

Institutionen skal tage en ledelsesmæssig beslutning om at forandre processer og rutiner, sådan at der gives tid og plads til at værktøjerne kan blive implementeret. Derudover skal der indgås en databehandleraftale, så sikkerheden er på plads.

"Før en implementering kan blive en succes, skal viljen komme fra ledelsen, sådan at beslutningen forankres i institutionen og prioriteres i hverdagen. Vi ønsker derfor et stærkt samarbejde med de institutioner, som vælger at bruge vores strukturværktøjer"
René Brøndberg-BrasDirektør, Mobilize Me

Praktiske betingelser

Vi kræver ganske få ting af den enkelte institution mod at I får adgang til vores digitale værktøjer. Det handler primært om IT-sikkerhed og varetagelse af borgernes oplysninger.

  1. Databehandleraftale: Der skal indgås en databehandleraftale, sådan at der ikke er tvivl om, hvordan borgernes data bliver forvaltet.
  2. Lokal administrator: Der skal udpeges en lokal administrator, som varetager brugeradgange til brugere, fagpersonale og pårørende. Denne person skal deltage i et Superbrugerkursus i det/de værktøjer, som vedkommende skal administrere.

Vi anbefaler, at I klæder resten af personalegruppen på v.h.a. et grundkursus i det- eller de værktøjer, I ønsker at bruge. Det er dog ikke et krav – bare en rigtig god ide.

 

Databehandleraftale

Hos Mobilize Me benytter vi forskellige standard kontrakter og standard databehandleraftaler. Hvilken formel der passer til jer, afhænger af jeres institutions størrelse og ambitioner. De fleste af vores kunder, ønsker at indgå en databehandleraftale på kommuneniveau fra starten. Vi arbejder i udgangspunktet ud fra datatilsynets skabelon, men vi indgår også gerne en dialog, hvis der anvendes andre standarder i jeres kommune.

Læs mere om vores konsulentydelser her.

For dig som rådgiver borgere

Hvis du sidder i en rådgivende instans, hvor du vejleder borgere i brug af hjælpemidler, kan vi også tilbyde dig et samarbejde. Det kalder vi en “Igangsætterkontrakt”. Hvis du vil høre mere om denne model, så skriv til os på kontakt@mobilize-me.com eller ring til os på 70707437.

Best practise - 4 gode råd

Tydelig prioritet

Vi oplever at institutioner får den letteste implementering af værktøjerne, når ledelsen tager aktivt stilling til brugen af dem. Det kræver tid og engagement at indføre et nyt værktøj, og derfor skal det være en tydelig prioritering i institutionens ledelse.

Faglig debat

Jeres hverdag og rutiner, som I kender det, skal forandres, når der kommer nye værktøjer til. Det kan kun ske, hvis I er åbne for at diskutere, hvad det betyder at et digitalt værktøj nu skal erstatte nogle af jeres manuelle arbejdsgange.

Superbrugere

Lad være med at starte for stort op. Lad nogle få i jeres faglige team tage de første spadestik og byg så oven på deres erfaringer og anbefalinger. På et Superbruger-kursus vil jeres administrator(er) få viden om, hvordan I implementerer vores værktøjer bedst muligt, og hvordan i sikrer en forankring i institutionen.

Pas på hinanden

Vi oplever ofte stor udskiftning i personalegrupperne, og det kan udfordre den viden, der allerede er bygget op. Husk derfor at dele viden i hele personalegruppen.