Samarbejde

I september 2019 lancerede Mobilize Me en ny samarbejdsmodel, der gør det muligt for alle danske institutioner at bruge vores digitale strukturværktøjer - uden løbende driftsomkostninger.

Hvad er meningen

Vi ved, at økonomi og driftsbudgetter ofte kan lægge hindringer i vejen, når der skal indføres nye værktøjer. Derfor har vi besluttet os for at fjerne den første sten på vejen, og lægge op til en ny samarbejdsform, hvor vores digitale strukturværktøjer ikke indeholder en månedlig driftsomkostning.

Vores mål er hjælpe så mange borgere som muligt til et mere selvstændigt liv. Det gælder både børn, unge og voksne, som har brug for hjælp til at håndtere hverdagen. Det gør vi ved at udvikle digitale strukturværktøjer, som gør det muligt for brugere, fagpersoner og pårørende at arbejde sammen. Vel at mærke i et miljø, som lever op til aktuelle sikkerhedsstandarder.

Hvad indebærer et samarbejde?

Mod at give fri adgang til vores digitale værktøjer lægger vi op til et samarbejde. Samarbejdet handler om at implementere værktøjerne bedst muligt i organisationen og sikre at de gør mest mulig gavn.

Ubegrænset adgang

Vi forpligter os til at give institutionen ubegrænset adgang til at benytte de digitale strukturværktøjer: Mobilize Me, PlaNet og LiMo. Det gælder både brugere, fagpersonale og pårørende.

Fagligt engangement

Institutionen forpligter sig til aktivt at tage stilling til brugen af værktøjerne gennem faglige diskussioner og løbende evalueringer. For at sikre, at der findes den fornødne viden omkring værktøjerne i institutionen, skal minimum en medarbejder deltage i et Superbrugerkursus.

Fuld implementering

Institutionen skal tage en ledelsesmæssig beslutning om at forandre processer og rutiner, sådan at der gives tid og plads til at værktøjerne kan blive implementeret. Derudover skal der indgås en databehandleraftale, så sikkerheden er på plads.

"Før en implementering kan blive en succes, skal viljen komme fra ledelsen, sådan at beslutningen forankres i institutionen og prioriteres i hverdagen. Vi ønsker derfor et stærkt samarbejde med de institutioner, som vælger at bruge vores strukturværktøjer"
René Brøndberg-BrasDirektør, Mobilize Me

Praktiske betingelser

Vi kræver ganske få ting af den enkelte institution mod at I får adgang til vores digitale værktøjer. Det handler primært om IT-sikkerhed og varetagelse af borgernes oplysninger.

  1. Databehandleraftale: Der skal indgås en databehandleraftale, sådan at der ikke er tvivl om hvordan borgernes data bliver forvaltet.
  2. Lokal administrator: Der skal udpeges en lokal administrator, som varetager brugeradgange til brugere, fagpersonale og pårørende. Denne person skal deltage i et Superbrugerkursus i det/de værktøjer, som vedkommende skal administrere.
  3. Evaluering: Brugen af værktøjerne skal evalueres hver tredje måned og dokumenteres.
Det formelle

Hos Mobilize Me benytter vi en standard kontrakt og en standard databehandleraftale, når vi indgår et samarbejde med en institution. Hvis I har særlige ønsker eller tilføjelser hertil, er I altid velkomne til at kontakte os og forhøre jer om mulighederne. Læs mere om vores konsulentydelser her.

For dig som rådgiver borgere

Hvis du sidder i en rådgivende instans, hvor du vejleder borgere i brug af hjælpemidler, kan vi også tilbyde dig et samarbejde. Det kalder vi en “Igangsætterkontrakt”. Hvis du vil høre mere om denne model, så skriv til os på kontakt@mobilize-me.com eller ring til os på 70707437.

Best practise - 4 gode råd

Tydelig prioritet

Vi oplever at institutioner får den letteste implementering af værktøjerne, når ledelsen tager aktivt stilling til brugen af dem. Det kræver tid og engagement at indføre et nyt værktøj, og derfor skal det være en tydelig prioritering i institutionens ledelse.

Faglig debat

Jeres hverdag og rutiner, som I kender det, skal forandres, når der kommer nye værktøjer til. Det kan kun ske, hvis I er åbne for at diskutere, hvad det betyder at et digitalt værktøj nu skal erstatte nogle af jeres manuelle arbejdsgange.

Superbrugere

Lad være med at starte for stort op. Lad nogle få i jeres faglige team tage de første spadestik og byg så oven på deres erfaringer og anbefalinger. På et Superbruger-kursus vil jeres administrator(er) få viden om, hvordan I implementerer vores værktøjer bedst muligt, og hvordan i sikrer en forankring i institutionen.

Pas på hinanden

Vi oplever ofte stor udskiftning i personalegrupperne, og det kan udfordre den viden, der allerede er bygget op. Husk derfor at dele viden i hele personalegruppen.