Søg Mobilize Me’s værktøjer som hjælpemiddel

Vidste du, at det er muligt at søge Mobilize Me's værktøjer som et personligt hjælpemiddel hos din kommune? Du kan både søge værktøjerne som livstidslicenser og på månedsbasis. Her på siden giver vi dig en række gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du laver din ansøgning.

Hvem kan ansøge?

Alle mennesker er forskellige, og handicaps rammer også meget forskelligt. Generelt set kompenserer vores to strukturværktøjer, Mobilize Me og PlaNet for:

 • Overbliksvanskeligheder
 • Manglende initiativ
 • Nedsat forestillingsevne
 • Kommunikationsvanskeligheder.

Det er udfordringer, som ofte forbindes med kognitive udfordringer som ADHD, Autisme, Demens og Senhjerneskade.

 

Hvor skal jeg ansøge?

Vi har samlet en liste over alle hjælpemiddelinstanser i landet. Den finder du her

Du ansøger din lokale kommune om Mobilize Me som hjælpemiddel via www.borger.dk. Her kan du ansøge for dig selv eller dit barn, hvis han/hun er under 18 år.

Et hjælpemiddel skal kompensere - ikke helbrede

Et hjælpemiddel skal kompensere for et handicap. Kompensering er derfor vigtigt at forstå som en hjælp til at kunne klare sig på trods af et handicap og ikke som noget, der reelt gør dig “rask” eller bedre. Sagt på en anden måde, så bliver du ikke marathonløber, fordi du får en krykke bevilget. Den gør dig blot i stand til at bevæge dig rundt, hvor du ikke havde muligheden før.

Vær tydelig omkring, hvordan Mobilize Me kompenserer

Når du ansøger kommunen om bevilling af vores værktøjer som hjælpemiddel, er det vigtigt, at du beskriver og anskueliggør, hvordan det konkrete værktøj kompenserer for din – eller dit barns – nedsatte funktionsevne. I det følgende afsnit giver vi dig en række konkrete beskrivelser af, hvordan Mobilize Me’s værktøjer kan kompensere for de vanskeligheder, som vores brugere ofte har.

Se et eksempel på en ansøgning

Her finder du eksempler på hjælpemiddelansøgninger, som du kan lade dig inspirere af:

Ansøgning til Mobilize Me som hjælpemiddel

Ansøgning til PlaNet som hjælpemiddel

 

Overbliksvanskeligheder

Den typiske bruger af Mobilize Me og/eller PlaNet mangler evnen til at skabe sig et overblik over hverdagen. Han/hun bliver derfor svært stresset, fordi dagens gøremål ikke er varslede, sat i rammer og på en facon som brugeren forstår. Det betyder, at den typiske bruger ofte ikke kommer særlig langt med sine opgaver og ikke kan leve op til de krav, der stilles fra skole/ institution/job.

Hvordan kompenserer værktøjerne for overbliksvanskeligheder:

 • Værktøjerne giver et visuelt overblik over hverdagens aktiviteter og mål. Det er pædagogiske værktøjer, som gør brugeren i stand til at skabe et overblik over sin hverdag, så han/hun får en bedre forståelse af dagens gøremål og kan få disse gennemført.
 • Det er bredt dokumenteret, at visuel struktur er et effektivt værktøj for børn og voksne med kognitive udfordringer. Med Mobilize Me og/eller PlaNet er det muligt at tage strukturen med sig, så brugeren både har gavn af strukturen til private gøremål og i forhold til skole/institution/arbejde.
 • Værktøjerne hjælper derudover til at give brugeren mere overskud i hverdagen ved at fjerne stressmomenter, og resultatet bliver, at brugeren kan gennemføre langt flere aktiviteter, før de mentale ressourcer er brugt op.
 • Når brugeren er i stand til at gennemføre flere aktiviteter på egen hånd øges følelsen af selvstændighed, og han/hun får dermed en højere livskvalitet.

Manglende initiativ:

Vores typiske bruger mangler evnen til at kunne tage initiativ selv til at komme i gang med en aktivitet. Han/hun forbliver apatisk eller kan kun magte at gennemføre specialinteresser eller skærmede aktiviteter.

Hvordan kompenserer værktøjerne for manglende initiativ:

 • Værktøjerne påminder og anskueliggør tid for en bruger, der har brug for påmindelser før, op til og under aktiviteterne for at kunne udføre dem. Værktøjerne hjælper dermed til at gøre brugeren mere selvstændig og selvhjulpen.
 • Derudover kompenserer Mobilize Me og PlaNet for den manglende tidsfornemmelse, som ofte følger med et kognitivt handicap. Vha. tydeligt, interaktive urskiver/tidsbarrer har brugeren hele tiden et overblik over en aktivitets varighed. Det hjælper brugeren til at overholde skemalagte aktiviteter og gennemføre opgaver inden for den planlagte tidsramme. Helt konkret kan dette fx hjælpe en bruger til at komme ud af døren til tiden om morgenen, fordi han/hun ikke går i stå ved en aktivitet.

Nedsat forestillingsevne:

Ofte har vores brugere svært ved at overskue et mål, der ikke er konkret og indenfor en meget kort tidshorisont. Derfor er det typisk svært for vores brugere at sætte et mål langt ude i fremtiden og målrettet forfølge det.

Hvordan kompenserer værktøjerne for nedsat forestillingsevne:

 • Vores værktøjer aktiverer brugernes sociale netværk og sikrer, at mentorer, lærer, forældre, pårørende og andre fagpersoner kan hjælpe hinanden med én fælles indsats til målrettet at hjælpe brugeren til progression (udvikling og læring).
 • Derudover viser værktøjerne de enkelte aktiviteter i en kontekst, hvilket kompenserer for brugerens manglende evne til at se en større helhed. Brugere med nedsat forestillingsevne fokuserer nemlig på detaljen frem for helheden, og har ofte svært ved at motivere sig selv, hvis de ikke kan se det større formål med en aktivitet.

Kommunikationsvanskeligheder:

Brugere med stærke kognitive udfordringer har ofte nedsat kommunikationsevne. Det betyder bl.a., at man har svært ved at forstå ikke-sproglig kommunikation og forstyrres af stemmeføring, kropssprog mm. Forskning viser fx, at børn med kognitive udfordringer kan have svært ved at følge undervisningen, hvis deres lærer bruger en stærk parfume, taler for højt/lavt eller har andre særheder, som forstyrrer budskabet. Derudover har brugere med kognitive udfordringer ofte brug for en visuel præsentation af en opgave, da de ofte bearbejder information langsommere/på en anden måde end neurotypiske.

Hvordan kompenserer værktøjerne for kommunikationsvanskeligheder:

 • I Mobilize Me og PlaNet kan støttepersoner lave en plan for brugeren, som nøgternt beskriver hvad han/hun skal og hvornår. Dette kan understøttes af tekst og billeder, så opgaven bliver formidlet meget konkret. Dette kan hjælpe brugeren til at gennemføre opgaver, som han/hun ellers ikke ville kunne overskue pga. for meget personlig kontakt.

Kommunernes serviceniveau

Hvis det er første gang, du søger, eller din funktionsevne har ændret sig, skal kommunen have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge. Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

 

Det er vigtigt at du ikke har betalt for værktøjet før du søger

Flere kommuner afviser ansøgninger om bevilling af digitale hjælpemidler, såfremt du allerede har købt eller betalt for værktøjet.  Derfor er det vigtigt, at du ikke køber værktøjerne, før du har fået en afgørelse fra kommunen.  Du skal altså sørge for at sende en ansøgning afsted, imens du stadig har din gratis prøveperiode. For brugere som ønsker at søge vores værktøjer som et hjælpemiddel, tilbyder vi en tre måneders gratis prøveperiode, da vi af erfaring med, at det er behandlingstiden for en sådan sag. Du skal bare huske at give os besked herom.

Husk dokumentationen

Mange kommuner efterspørger dokumentation omkring det søgte værktøj, og her anbefaler vi, at du vedhæfter beskrivelser af vores værktøjer.

Vi har lavet et udkast til dig, som du kan finde her:

Mobilize Me produktbeskrivelse

PlaNet produktbeskrivelse